Alıntı sts34 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
Mahkememizce yapılan tahkikatta davacının davasının haksız olduğu anlaşılmıştır. Her şeyden önce davacı avukatın kendisine vekalet veren müvekkilini ücret konusunda aydınlatması gerekir, vekalet ücretinin net ve kesin olarak belirlenmesi gerekir. Bu avukatın yükümlülüğüdür.

Diyor Engin bey. Ben bundan bahsetmeye çalışmıştım. Yani arada yazılı hiçbir şey yoksa ücreti gösteren avukat asgari ücret tarifesinden dahi ücretini alamıyor diye anlaşılıyor burdan.
Siz öyle anlıyorsunuz,
orada yazılan açıkça
geçerli kabul edilecek olsa bile bu sözleşmeye göre de sulh durumunda ücretin 5000 TL olarak belirlendiği açıktır. Sözleşmeye göre sulh durumunda iş sahibi avukata durumu haber verecektir. Fakat avukat, sulh olunduğunu duruşmada öğrendiğini ve azledildiğini beyan etmiştir, fakat sulhun kendisine haber verilmemesinin yaptırımı daha fazla vekalet ücreti olamaz,sözleşmede de böyle bir şey yoktur.
şeklinde.
O sözleşmede belirtilen 5000tl den fazlasının istenmesine imkan tanımaz diyor, ücret almasına imkan tanımaz demiyor.