Anket Sonuçlarını Göster: TBB. tarafından önerilen Avukatlık Yasa Tasarısı taslağı hakkındaki görüşleriniz

Oylayanlar
64. Bu ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor.
 • Avukatlık Mesleğine Yakışır bir tasarıdır

  7 10,94%
 • Avukatlık Mesleği için Onur kırıcı bir tasarıdır

  57 89,06%
+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 55 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  AĞRI, Türkiye.
  İletiler
  22
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  İletimdeki eleştirinin dozunun fazlalılığı ve eleştiri sınırlarını çok zorlayacak ifadelerimden dolayı peşinen sizlerden özür diliyorum. Ancak dile getireceğim hususları siz de okuduktan ve ileti başlığında belirttiğim ve Türkiye Barolar Biliğinin Avukatlık Yasasında yapılmasını istediği değişiklik tavsiyelerini okuduktan sonra belki sizler çok daha ağır laflar edeceksiniz.

  Evet sayın avukat meslektaşlarım ve avukat adayı değerli arkadaşlar, ortaçağ zihniyetinde hala yaşayan ve KESİNLİKLE AYNI MESLEKTE OLDUĞUMUZU SÖYLEMEYE UTANDIĞIM bir takım kişiler ki bu kişiler Türkiye Barolar Birliğine çöreklenmiş insanlardır, ibret abidesi sayılacak bir tasarı önerisi hazırlamışlar ve göreve geldiğinden bu yana avukatlık mesleğinin sorunları dışında envai çeşit işlerle uğraşan değerli barolar birliği başkanımız da bu metni onaylamıştır.

  Bu yasa tasarısı taslağı, Türkiye Barolar Birliği (http://www.barobirlik.org.tr) nin resmi sitesinde çok da dikkati çekmeyecek şekilde halen yayınlanmakta. Dikkatli bir şekilde siteyi takip etmeyen kişiler, bu tasarı metnine gerçekten zor ulaşabilmekte.

  Size tasarı metninin adresini öncelikle sunayım, sunayım ki özellikle biz avukatlardan saklanan bu tasarı herkese ulaşabilsin.

  http://www.barobirlik.org.tr/calisma...slak_oneri.doc


  Zaten CMK'taki bir takım abuk-subuk düzenlemeler ile mesleği yıpratıcı düzenlemelere imzalar atan TBB Birliği yönetimi, yabancı Hukuk bürolarının Türkiye'de faaliyetlerine yönelik engin! ve gayretli! çalışmalarından sonra bu düzenlemesi ile EN BÜYÜK DARBEYİ vurmaya hazırlanmakta.  Siz metni de okuyacaksınız. Ancak ben, metinde bir kaç hususu dile getirmek istiyorum. Sanırım bu yazımın anlamını çok güzel bir şekilde ifade edecektir:


  • Avukatlar kariyerleri, statüleri, hakları ve yetkileri belirlenmiş, eşit olmayan iki gruba (sınıfa demek daha doğru olur) ayrılacaklar: avukatlar ve ücretli avukatlar.

  • Ücretli avukatlar Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına uymakla yükümlü olacaklar ama Baro üyesi sayılmayacaklar, sicilleri ayrı tutulacak, TBB tarafından bastırılan ücretli avukat kimliği ve ruhsatı kullanacaklar, Baro Genel Kurulunda seçme, seçilme ve oy hakkına sahip olmayacaklar.

  • Ücretli avukatlar kendi adlarına vekaletname alamayacak, dava ve iş takip edemeyecekler.

  • Yanında çalıştıkları avukata/büroya/ortaklığa karşı disiplin suçu işlemeleri halinde çeşitli disiplin cezaları yanı sıra ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası da uygulanacak olan ücretli avukatların, iş sözleşmesi vefat dışında herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde hem ücretli avukatlar sicilinden hem de Barodan kayıtları silinecek.

  • Adli ve idari mercilere vekaletname sunan bir avukat bu işe ilişkin avukatlık sözleşmesini Baroya sunarak sözleşmenin asgari ücret tarifesine uygunluğunu vekaletnameye basılacak “avukatlık sözleşmesi görülmüştür” kaşesiyle belgelemeden hiçbir iş yapamayacak, işlemi yapan Baro sözleşmedeki ücretin binde beşi oranında ücret alacak.

  • Her avukat mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak ve prim ödeyecek, sigorta yaptırmayanların mesleki çalışmaları durdurulacak.

  • Avukatlar kayıtlı oldukları barolar tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına yılda en az 50 saat katılmak zorunda kalacaklar, bu zorunluluğa uymayanların mesleki çalışmaları baro yönetim kurulu kararıyla durdurulacak.

  • Avukatlık şirketleri siciline kayıtlı olan şirketler Baro bölgesi içinde ya da dışında şube niteliğinde ikinci büro açabilecekler.

  • Varolan mevzuatta sadece danışmanlık yapabilen yabancı avukatlık şirketleri TBB’nin yabancı avukatlık ortaklıkları siciline kaydedilecekler ve bu yasa ile birlikte avukatlık da yapabilecekler, bu şirketlerin Türk ortakları kendi adlarına vekaletname alamayacak, dava ve iş takip edemeyecekler.  Savunmanın bağımsızlığı, adil yargılanma ve savunma hakkı, avukatların mesleki sorunları TBB üzerinden yeni bir saldırı ile karşı karşıyadır. Avukatlığın sermaye mesleğine, baroların elitler-şirketler platformuna, TBB’nin uluslararası tekellerin şubesine dönüştürülmesi istenmektedir. Şu anda TBB yönetimi geçici, avukatlık mesleği ise kalıcıdır. Bu mesleği bu kadar yıpratan, meslek içinde Kast, Ast-üst ilişkisi, hiyerarşik yapılanma ve ekonomik bağımlılık yaratıcı düzenlemeler getiren insanlara kesinlikle izin verilmemelidir. Tasarının kabul edilip edilmemesi önemli bir konudur. Ancak bu tasarı kabul edilmese bile avukatlık mesleğinin menfaatlerini gözetici bir kurumda bulunan insanların, mesleği bu kadar abuklaştırmaya çalışması affedilecek gibi değildir. Bu insanları her yerde teşhir etmeli ve kendi aramızdan soyutlamalıyız. Artık yeter!!!  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar konulu yargıtay kararı ara
  Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar konulu hukuk haber
  Konu ankahukuk tarafından (19-01-2007 Saat 18:26:03 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.669
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI'NDA YERALMASI DÜŞÜNÜLEN YENİ İLKELERE İLİŞKİN TASLAK METİN ÖNERİLERİ:


  İLKE

  “MADDE 9:

  Baroya kayıt olmadan ruhsatname alınabilmelidir."

  TASLAK METİN:

  9. maddeye yeni 3. fıkra olarak:

  Fiilen avukatlık yapmayacağını beyan edenler avukat ünvanını kullanamazlar, baro levhasındaki kayıtlarında bu durum belirtilerek üyelikleri dondurulur. Üyelik aidatı ödemezler ve üyelik haklarından yararlanamazlar. Meslek Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

  9. maddenin dördüncü fıkrasında düzenleme:

  Ruhsatnameler, avukat kimlikleri ve ücretli avukatların kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.


  İLKE

  Avukat stajyeri bir yıllık staj süresi boyunca yanında staj yaptığı avukatın sosyal
  güvencisi sağlanmış ücretli elemanı olarak çalışabilir.

  TASLAK METİN:

  Avukatlık Yasası'nın 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak değişiklik ile; c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık ve stajyer avukatlık.”  İLKE

  • Avukatlık Ücret Sözleşmesinin düzenlenmesi ve Barodan geçirilmesi zorunlu olmalıdır.  TASLAK METİN:

  163. maddeye yeni 3. ve 4. fıkra olarak:

  Adli ve idari mercilere vekaletname sunan avukatın bu işe ilişkin avukatlık sözleşmesini kayıtlı olduğu baronun ya da başvuruda bulunduğu makamın bulunduğu yer barosunun ilgili birimine sunarak sözleşmenin Avukatlık Yasası ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygunluğunu vekaletnameye basılacak bir "AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ GÖRÜLMÜŞTÜR" kaşesi ile belgelemesi zorunludur. İşlemi yapan baro sözleşmedeki vekalet ücretinin binde beşi oranında ücret alır. Avukatlık sözleşmesinin şekli ve içeriği baroya sunulması ve diğer konular Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Avukatlarca vekaletname sunulan merciler üçüncü fıkrada belirtilen kaşe basılmamış vekaletnameleri kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.


  İLKE

  • "Mesleki Sorumluluk Sigortası" zorunlu olmalıdır.  TASLAK METİN:

  Yeni 43. madde olarak

  Her avukat baro levhasına, her avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı da baronun ilgili siciline yazıldığı tarihten başlayarak bir ay içinde mesleki sorumluluk sigorta poliçesini kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunmak zorundadır.

  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin mesleki çalışmaları baro yönetim kurulunun kararı ile mesleki sorumluluk sigorta poliçesi sunulana kadar durdurulur. Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

  Bu madde ile ilgili GEÇİCİ MADDE:

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen avukatlık yapanlar yürürlük tarihinden başlayarak bir ay içinde mesleki sorumluluk sigorta poliçesini kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunmak zorundadır. Bu yükümlüğünü yerine getirmeyenler hakkında 43. maddenin ikinci fıkrası uygulanır.


  İLKE

  • "ONURSAL AVUKAT" unvanı ihdas edilerek düzenlemesi yapılmalıdır.


  TASLAK METİN:


  ONURSAL AVUKAT

  Meslekte kırk yılını dolduran avukatlara kayıtlı olduğu baronun önerisi ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ile "ONURSAL AVUKAT" ünvanı verilir.

  • Fiilen avukatlık yapmasına gerek yoktur.
  • Baro levhasındaki kaydı kazandığı statü belirtilerek korunur.
  • Aidat ödemez.
  • Kayıtlı olduğu baronun genel kurulunun doğal üyesidir. Seçme ve seçilme hakkı vardır.


  İLKE

  • Meslek içi eğitim sürekli ve zorunlu olmalıdır.


  TASLAK METİN:

  Yeni 45. madde olarak:

  Avukatlar kayıtlı oldukları barolar tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına yılda en az elli saat katılmak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların mesleki çalışması baro yönetim kurulu kararı ile saat eksiğini tamamlayana kadar durdurulur.

  Meslek içi zorunlu eğitime ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  İLKE

  • Avukatlık Ortaklıklarının İKİNCİ BÜRO açabilmeleri sağlanmalıdır.  TASLAK METİN:

  43. maddeye ikinci fıkra olarak;
  Avukatlık ortaklıkları siciline kayıtlı oldukları baro bölgesi içinde ya da dışında ilgili baro başkanlıklarına bilgi vererek "şube" niteliğinde "ikinci büro " açabilir. İkinci büronun açılış ve çalışma koşulları ve diğer ayrıntılar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.  İLKE

  • “ÜCRETLİ AVUKAT” ın niteliği ve çalışma koşulları ayrıca ve açıkça düzenlenmelidir.

  TASLAK METİN:

  ÜCRETLİ AVUKAT

  1-) Ücretli avukat, avukatlık faaliyetlerini, avukatla, avukatlık bürosu ile ya da avukatlık ortaklığı ile yapmış olduğu vekalet sözleşmesi kapsamında yürüten avukattır.

  2-) Ücretli avukat, mesleki faaliyetlerini münhasıran yanında çalıştığı avukat/avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir.

  3-) Ücretli avukat olarak çalışanlar baronun ücretli avukatlar siciline kaydedilirler.

  4-) Ücretli avukatlara kayıtlı oldukları baro tarafından avukatlık ruhsatnamesinden ayrı bir belge ve kimlik verilir.

  Ücretli Avukatların Hak ve Ödevleri

  1-) Ücretli avukatın baro levhasındaki kaydı, ücretli avukat olarak çalışmakta olduğu belirtilerek dondurulur. Bu anlamda baro üyesi değildir, baro genel kurulunda oy hakkı yoktur.

  2-) Kendi adına vekaletname alamaz, dava ve iş takip edemez.

  3-) Yanında çalışılan avukatın/büronun/ortaklığın mesleki sorumluluk sigortası, ücretli avukatın faaliyetlerini de kapsar.

  4-) Ücretli avukatın yanında çalıştığı avukatla/büroyla/ortaklıkla olan iliş­kisi Avukatlık Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  5-) Ücretli avukat Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları'na uymakla yükümlüdür.

  6- ) Ücretli avukatın aylık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili bölümünde gösterilir.

  Disiplin Cezaları
  Yanında çalışılan avukata/büroya/ortaklığa karşı bir disiplin suçunun işlen­mesi durumunda, disiplin cezalarının yanı sıra, ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası da uygulanabilir.

  Ücretli Avukatlar Sicilinden Çıkarma
  1-) Aşağıda belirtilenlerin Baro Yönetim Kurulu kararı ile ücretli avukatlar sicilinde çıkarılması zorunludur:

  a-) Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesinde belir­tilen engellerden birini taşıyanlar;
  b-) Ücretli avukat sözleşmesi sona ermiş olanlar;
  c-) Ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası uygulanmış olanlar;
  d-) Vefat edenler.

  Sözleşmenin sona ermesi dışındaki sebeplerle sicilden çıkarılmasına karar verilen ücretli avukatın ücretli avukatın baro levhasındaki dondurulmuş kaydı da silinir

  Avukatlara dair düzenlemeler (ücretli avukatın bir avukat, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı ile arasındaki sözleşme hükümleriyle çelişmemesi koşuluyla) uygun olduğu ölçüde ücretli avukatlar açısından da geçerlidir.

  İLKE
  • Yabancı hukuk bürolarının çalışma koşulları ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
  TASLAK METİN İÇİN ÖNERİ:


  YABANCI AVUKATLIK ORTAKLIKLARI
  • Yabancı avukatlık ortaklıkları kendi ülkelerinde yasal ve faal konumda olduklarını kanıtlamak zorundadır,
  • Yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık/avukatlık hizmeti verebilirler ,
  • Avukatlık ortaklığı şeklinde kurulmalı en az iki gerçek ya da tüzel kişi Türk ortağı olmalıdır.
  • Yabancı avukatlık ortaklıkları baroların Türkiye Barolar Birliği'nin yabancı avukatlık ortaklıkları siciline kaydedilirler. Baroya karşı yükümlülüklerini yerine getirirler.
  • Yabancı avukatlık ortaklığının Türk ortaklarından biri baro ve Türkiye Barolar Birliği ile ilişkileri yürütmekle görevlendirilmiş olarak baroya bildirilir.
  • Türk ortaklar kendi adlarına vekaletname alamaz ve dava ve iş takip edemezler.
  Yabancı avukatlık ortaklıklarının çalışmaları ile ilgili diğer ayrıntılar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.669
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Metni özellikle buraya kopyaladım. Şaka mı değil mi diye defalarca okudum. Ayrıntılı yorumları meslektaşlara bırakmak için fazla yorumda bulunmayacağım ama bana göre tam bir skandal.
  Avukatları sınıflandırmak , Vekalet sözleşmelerinin Baroya Tasdiki ve üzerinden alınacak % 0,5 kesinti, Yabancı Hukuk firmalarına (içlerinde bildiğim kadarıyla 1000 avukat çalıştıran bürolar da var) peşkeş ... mesleğin onur ve şerefine yakışmayacak bir çok yeni düzenleme fikri.
  Bu tabii ki bir taslak ancak bunu düşünen zihniyete en azından buranın TC. olduğunu, Amerika olmadığını, zaten çok zor şartlar içinde mesleğini ifa eden avukatların (patron avukat ve işçi avukat da dahil !!!) adeta siz çok kazanıyorsunuz bize de pay ödeyeceksiniz garabetini hayretle ve esefle karşılıyorum. Bu kesintiler nereye harcanır konusu dışında, bu kesintileri akstettireceğimiz, zaten güçlükle vekalet ücreti ödeyebilen müvekkillere bir darbedir aynı zamanda. Istanbul gibi bir şehirde boşanma davası için baronun tavsiye tarifesi 3600 YTL. iken bunu ödemekte zorlanan müvekkillere daha ne kadar indirim yapabiliriz diye düşünürken üzerine bir de baro payı eklemek herkese zarardır.
  Bu tasarının ana fikri şudur; AVUKAT MARKETLER açılsın, çoğu da yabancı ortaklıklar olsun... Yanlarında da işçi arılar (afedersiniz ücretli avukatlar) çalışsın...
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Ciddiye almaya bile değmez, üzmeyin kendinizi. Aslında ıkına sıkına bu metni ortaya çıkartmak, (zamanın güzel bir deyişiydi) gök kubbeyi başlarına geçirmeye yeter de artar bile.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  AĞRI, Türkiye.
  İletiler
  22
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Sayın üstadım,
  ciddiye alınacak bir metin değil. Ancak bu gayriciddi düzenlemeyi yapanların ve onaylayanların, avukatları koruyan bir kurumu yönetmesi için getirilmiş kişiler olması vahim bir durum.. Bu insanlar, buna nasıl cesaret edebilirler? İnsan üzülüyor ve kara kara düşünüyor..
  Konu ankahukuk tarafından (19-01-2007 Saat 18:41:09 ) de değiştirilmiştir.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  Salihli/Manisa
  İletiler
  7.141
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Tek bir kelime tüm duygularımı ifeda etmeye yeter de artar sanırım; ihanet...

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  Adana, Seyhan, Turkey.
  İletiler
  2.930
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Biz Adana Barosu olarak bu düzenleme ile ilgili karşı görüşlerimizi içeren metinleri ilgili arkadaşlardan alarak Barolar Birliğpi'ne gönderiyoruz. Gerçekten de kabul edilebilecek bir düzenleme değil. İnşallah yasalaşmaz.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Meslek içi sınıfsal ayrım. İnanamıyorum.
  Onursal avukat, işveren avukat, çalışan avukat....

  Yerli avukat- yabancı avukat..

  Daha yaratıcı olunabilirdi bence. Bukadar ayırım az olmuş..
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  istanbul, şişli, Türkiye.
  İletiler
  1.625
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  1

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Yasalaşsın ya da yasalaşmasın, çok hazin ve vahim bir durum.
  Mesleği icra etmeyen avukatın aidat ödememesi kabul, vekalet sözleşmesi zorunluluğu (belirli koşullarla tabi) o da kabul. Peki bundan "ÜCRET" almak ne demek?
  Avukatlık meslek sigortası kabul, ama zorunluluk ne demek?
  Tasnife karşı olsam da hadi ücretli avukatlardan aidat almayalım demek kabul, ama oy hakkın yok ne demek?
  Yabancı avukatlık büroları hakkındaki düzenleme ise tamamen belirsiz. Bu avukatlık ortaklığı sadece uluslararası işlere bakacak, iç hukuka karışmayacaklar, üstelik Türk ortağı da bakamayacak. Peki yabancı avukatlık büroları kendi ülkelerinde yerel davalara bakacak mı? En az iki gerçek veya tüzel kişiden oluşacak yabancı avukatlık ortaklığında 1000 ortağı olan yabancı avukalık bürosuna tek başına ortak olan Türk avukat tüm Global kardan mı payını alacak yoksa sadece Türkiye'den gelecek işlerden mi PAY alacak ? Tamamından almıyorsa kanımca bu ortaklık değil "şube" liktir. Bir çok soru işareti içeren bu taslağı düzenleyenlerden, taslağın raito legisi ile birlikte bir açıklama beklemek sanırım abartı olmaz.
  Saygılarımla.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Mar 2006
  Nerede
  Antalya/Türkiye
  İletiler
  125
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Halbuki ben Barolar Birliğini Avukatlık Mesleğini geliştirmek için var olduğunu zannediyorum. İyiki de zannetmişim.Biz tacirmiyiz ki şube açalım.Şube açınca levhamızda ek olarak 'şube' ismini kullanacakmıyız acaba. Ücretli avukat genel kurula girme hakkı yoksa neden seçiminde oy kullanmadığım biri benim başkanım oluyor.
  Ben elimdeki ücretli avukat kimliğimi birisine gösterdiğimde 'hadi ordan sen ücretli çalışıyosun. Patronunu çağır bana2' demesinler. Alınırım valla.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Araç Km sinde değişiklik yapmak
  Merhaba Arkadaşlar. Araçların km sini değiştirmenin suç olduğunu biliyorum. Bundan 1 sene önce bi araç aldım km si düşüktü ama servise gidince...
  Yazan: srklsrsr Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-02-2014, 14:32:53
 2. Avukatlık yasası
  Açıklamalı AVUKATLIK YASASI - Hasan Tahsin GÖKCAN - Ocak 2012 - 3. Bası - Yeni - 978-975-0217-418 Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-01-2012, 05:40:13
 3. Noterlik yapmak isteyen avukatlar
  merhaba, ben 1 sene serbest avukatlık yaptıktan sonra özel sebeplerden dolayı bağlı bulunduğum barodan kaydımı kendi isteğimle sildirmek suretiyle...
  Yazan: desarac Forum: Hukuk Eğitimi
  Yanıt: 2
  Son İleti: 21-02-2008, 12:36:44
 4. 1136 sayılı Avukatlık Yasası
  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Baro Keseneğini Ödememekte Direnme" başlıklı 65.maddesinin 2.fıkrası ile aynı kanunun "Seçimlerin Yapılması"...
  Yazan: gülgün7 Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-07-2004, 15:01:34

Bu sayfada bulunan kavramlar:

avukatlik kanununda değişiklik

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.