+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 13 ileti bulundu.

Konu: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  1 yıllık kira sözleşmesinin dolmasına 5 ay kala evden çıktım ve evsahinine son anda söyledim. Söylediğimde başka bir eve sözleşme imzalamıştım. Çıktığım ev sürekli bana sorun çıkarıyordu , banyo ve tuvalet sorunu bir türlü bitmiyordu. Ben kaldığım sürece evsahibine tatlı dille sürekli bunları söyledim. Aynı apartmandakilerden (sonuçta aynı daiereler) çok daha fazla kira veriyordum. Evden çıktığımı (telefonda) söyleyince bir anda parladı sinirlendi hukuki yollara başlayacağını söyledi. Evsahibi nasıl bir yol izleyebilir? Ne kadar sürer? Sonuçta ne olabilir? Benim kiracı olarak ne yapmam gerekir? Şu an başka bir evde kiracı olarak oturmaya başladım,ne yapmam gerekir?
  Yardımlarınızı bekliyorum.....Kolay gelsin  Hukuki NET Güncel Haber

  Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak konulu yargıtay kararı ara
  Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İstanbul, Turkey.
  İletiler
  3.628
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Evin anahtarlarını ev sahibinize teslim etmedi iseniz, öncelikle sözleşmeniz yasal olarak devam eder ve aylık kiralardan sorumlu olursunuz. İkinci olarak, temelde kira sözleşmesinin sonuna kadarki kira bedellerinden sorumlu olursunuz. Bu süre içerisinde ev yeniden kiraya verilir ise, kiraya verildiği tarihe kadarki kira bedellerinden sorumlu olursunuz. Burada belirttiğiniz evden çıkma gerekçeleriniz ev sahibinin bu haklarını ortadan kaldırmaz.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Peki evsahibi hukuki işlem başlatsa ne zaman sonuçlanır ve ben ne yapmalıyım? Yapabileceğim, hak iddia edebileceğim birşey var mı?
  Şu an sözleşmeyi karşılıklı feshettirebilir miyim?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  İzmir, Turkey.
  İletiler
  495
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Hukuken tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmişsiniz; ev sahibinizin hukuki yola başvurması halinde, söz konusu gayrimenkulün kiraya verilebilmesi için geçecek makul zaman diliminin kirasını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Aşağıdaki kararın bir bölümü, sizin konunuzla örtüşüyor.
  T.C.
  YARGITAY
  13. Hukuk Dairesi

  Esas : 2003/6088
  Karar : 2003/10440
  Tarih : 22.09.2003

  ÖZET : 1-Kiracı kiralananı kiralayanın oluru ile tahliye ettiğini ispat edemediği için kural olarak taşınmazın dönem sonuna kadar olayımızda ise yeniden kiraya verilen tarihe kadar olan kira bedelinden sorumludur.

  2-Bilirkişi raporunda taşınmazda hor kullanma sonucu oluşan hasar kalemleri ve bunların her birisinin bedeli ayrı ayrı belirlenmeli (belirlenen hasarlar için toplam değer belirtilmemeli) kiralayanın veya vekilinin keşif esnasındaki beyanıda dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

  (818 sayılı BK. m. 44)

  KARAR METNİ :
  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belirli günde davalı vekili avukat Yenal Özsüer ile davacı vekili avukat Işıl Değerli´nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, kendisine ilişkin 1/A ve 104 no.lu işyeri ile bir depoyu davalıya kiraladığını, davalının kira müddeti bitmeden mecuru 2001 yılı Ocak ayında hasarlı olarak terkettiğini, yaptırdığı tesbitle hasar miktarının 2.000.000.000 TL olarak belirlendiğini, davalının 3 aylık kira bedeli olan 2.100.000.000 TL.nın ödemekle yükümlü bulunduğunu, ayrıca faiz, aidat ve su parasından da sorumlu olduğunu ileri sürerek toplam 4.477.080.000 TL.nın faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.

  Davalı, iddia edilen hasarların yeni kiracı tarafından onarıldığı için davacının hasar bedeli isteyemeyeceği, davacının tahliyeden haberdar olmasına rağmen yeniden kiraya vermek için gayret göstermediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, taşınmazın 1.1.2000 gününde tahliye edildiği, erken tahliyeden sonra geriye kalan 3 aylık sürenin uzun süre olmayıp davacının 3 aylık kira bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen hasar bedelini isteyebileceği gerekçesiyle 2.100.000.000 TL kira bedeli ve 1.520.000.000 TL hasar bedelinin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2- Taraflar arasındaki 1.5.1996 başlangıç günlü ve 3 yıl süreli kira sözleşmesinin dönem sonunda feshedilmediği için kira süresinin kendiliğinden uzadığı ve davalının kiralananı 1.1.2000 gününde kira dönemi bitmeden tahliye ettiği hususunda ihtilaf bulunmayıp bu husus mahkemeninde kabulündedir. Davacının aynı taşınmazı 1.4.2000 gününde dava dışı üçüncü şahsa kiraya verdiği anlaşılmakta olup, davacı 1.1.2000 ile 1.4.2000 tarihleri arasında 3 aylık kira bedelini istemektedir. Davalı kiralananı kiralayan davacının oluru ile tahliye ettiğini ispat edemediği için kural olarak taşınmazın dönem sonuna kadar olayımızda ise yeniden kiraya verilen tarihe kadar olan kira bedelinden sorumludur. Ne varki davacıda BK.nun 1998/44 maddesi uyarınca taşınmazı yeniden kiraya vermek için gayret göstermek zorundadır. Dosya arasında bulunan bilirkişi raporlarında, kiralananın 20 günde onarılabileceği ve 2 ayda da kiraya verilebileceği belirtilmiş olup bu hususa davacıda itiraz etmemiştir. Bu olgu karşısında davacının ancak 2 ay 20 tarih kira bedeli talep edebileceğinin kabulü zorunludur. Mahkemece bu yön gözetilmeksizin, 2 ay 20 güne tekabül eden kira bedeli yerine 3 aylık kira bedeline hükmedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  3- Gerek davacının yaptırdığı delil tesbiti sonrası alınan bilirkişi raporunda ve gerekse yargılamada alınan bilirkişi raporunda, taşınmazdaki hasarlar belirlenmiş, ancak her bir hasar kalemi için parasal değerlendirme yapılmayıp belirlenen hasarlar için toplam değer belirtilmiştir. Bilirkişi raporu bu haliyle taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli olmadığı gibi, hangi hasarların hor kullanma sonucu oluştuğunda saptanmamıştır. Kaldı ki davacı vekili keşif esnasında hasar tazminatını yalnızca altı bodrum olan halen şok mağazası olarak kullanılan kısma hasretmiş olup, bilirkişi tarafından değerlendirme yapılırken davacı vekilinin bu beyanının dikkate alınıp alınmadığı da belirsizdir. Mahkemece bilirkişiden yeniden rapor alınmak suretiyle, hor kullanma sonucu oluşan hasar kalemleri ve bunların her birisinin bedeli ayrı ayrı belirlenmeli, davacı vekilinin keşif esnasındaki beyanı da dikkate alınarak değerlendirme yapılmalı ve hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemenin değinilen bu yönleri gözardı ederek yazılı biçimde hüküm tesis etmiş olması usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir.

  SONUÇ : Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentler uyarınca temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istem halinde iadesine, 275.000.000 TL. duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, 22.9.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Kaynak : Corpus

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2010
  Nerede
  hatay
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  iyi günler ben yaklaşık 10 önce yeni bir eve taşındım kontrat ya da sözleşme herhangi bir şey yapılmadı ev sahibim yüzde 20 zam yapacağını söyledi ben çok olduğunu söyledim o da konuşur halederiz dedi yaz ayı daha uygun bir ev buldum taşınmadan 20 gün önce arayıp evi boşaltacağımı söyledim kabul etmediğini söyledi kalmak zorunda olduğumu söyledi ben de evi boşalttım evi boşalttığım tarihte her şeyimi zamanında ödedim hatta kiramı 15 inde ödüyordum ben 1 temmuzda evi boşalttım 15 günlük paramdan vazgeçtim anahtarı kapıcıya bıraktım ev sahibi anahtarı kapıcıdan teslim aldı.benden ek olarak para istiyor.dava açarsa herhangi bir sonuca ulaşabilirmi?

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  merhaba evsahibim evi erken tahliye ettiğim gerekçesi ile bana 01.01.2011 tarihinde dava açtı benden 3aylık kira ve ev içinde hasarlar olduğu gerekçesiyle benden masraf talep ediyor. evden çıkmamı isteyende kendisiydi ama ben herhangi bir ihtar çekmeden evi kasım 2009 da tahliye ettim kasım kirasınıda ödedim kendiside aralık ayında evde tadilat yapıp kiraya verdi kiracısı ocak ayından itibaren oturuma başladı..benim evden çıkma sebebim ise üs katımda çatıyı yükseltip orayı daire haline getirdi bunu yaparkende evde doğalgaz sobası kullanılmasına banyoda tüplü şohben kullanılmasına rağmen bacaları kapattı 2008-2009 da doğalgaz kullanmadan oturum gerçekleştirdim çünkü ev merkezi konumdaydı ve işe gidip gelmem kolay oluyordu 2009 ekim ayında doğum yapınca korkularım yüzünden oturamadım ve eylül 2009 da teslim edilen kendi daireme taşındım fakat bana çıkardığı sorunlar olmasaydı ben orada çocuğumun ana okulu zamanına kadar oturmak istiyordum ailem şehirdışında yaşadığı için yan konmşum çocuğuma bakacaktı işe gidip gelmemde kolay olcaktı ama çıkardığı sorunlar yüzünden inşaatı tamamen bitmemiş oturum oranı çok küçük oranlarda olan bir siteye taşınmak zorunda kaldım ve taşındığım yerde işe gidip gelmemi zorlaştıran bir bölgede yer alıyordu.benden talep ettikleri alabilirmi

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2012
  Nerede
  kocaeli
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  Avukat hanım merhaba .izninizle bir kaç sorum olacak.kiracım kira sözleşmesi dolmadan 1 yıllık sözleşme imzalamıştık.evden çıkacağını yazılı değilde sözlü olarak 10 gün öncesinden haber verip evi boşalttı.yani 6 ay oturup çıktı.kendisi anahtarı vermemekle beni tehdit etti.evi o çıktıktan sonra kontrol ettik bütün duvarlara çivi çakmış saten boyayı mahvetmiş musluk bataryaları vs bozmuş yani eve hasar vermiş .kendisi izgaza 800 tl doğalgaz borcu bırakmış doğalgaz borctan kesilmiş mühürlenmiş kendisi mühürü söküp kullanmaya devam etmiş kendisine bu hasarı tazmin et dediğimde bize ters cevap verdi hakaret etti.sonra karakola başvurup hakkımda hakaret dilekçesi vermiş savcıda dava açmış.bu durumda ne yapmam gerekir.nasıl bir yol izlemeliyim.yardımcı olur yol gösterirseniz.memnun olurum teşekkür ederim.saygılarımla...

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Oct 2012
  Nerede
  Niğde
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  İyi akşamlar. Yaklaşık 5 ay önce kiraladığım ve ev sahibi ile 1 yıllık kendi aramızda (noterden değil) yapmış olduğumuz kira kontratı sözleşmemiz var. Ancak görev yapmış olduğum kurum beni başka bir ilde görevlendirmesi nedeniyle evden çıkmam gerekiyor. Ev sahibi benden 1 yıllık kira ücretini veya kiracı bulana kadar geçen süredeki kira ücretini alacağını söylüyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor.
  Birde ev sahibi benden kiracı bulmamı istiyor. Ben kiracı bulduğum zaman benim yerime oturacak kiracı benim oturduğum fiyatamı oturacak yoksa ev sahibinin belirlediği yeni fiyata göremi oturacak. (Ben aylık 450 TL'ye oturuyorum. Ev sahibi yeni kiracılardan 500 TL istiyor)

  Bu konularda yardımcı olursanız çok sevinirim

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  İş sebebiyle mecburen yapılan yer değiştirmeler kiracının sözleşmeyi erken feshetmesine olanak sağlayan esaslı sebeplerden biri sayılıyor bildiğim kadarıyla. Bu yüzden iş yerinizden tayininize yönelik olarak resmi bir yazı alarak ev sahibiyle anlaşmaya çalışın, yanaşmıyorsa anahtarı emlakçıya tutanakla teslim edin. Eğer ev sahibi arkanızdan dava açarsa tayin sebebiyle şehir değişikliği bilgisini sunarsınız mahkemeye. Siz sizinle aynı kirayı verebilecek birini bulup yerinize o kişiyi yerleştirdikten sonra sizin sorumluluğunuz biter düşüncesindeyim.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Aug 2015
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

  İyi günler. Ben şehir dışında üniversitede okuyorum ve ailemin haberi olmandan bir arkadaşımla ev tuttuk.kira kontratı benim üzerime fakat ailem eve çıkmama olumlu bakmiyor ve evden çıkmamı istiyor.bu durumda kira sözleşmemi iptal edip kontratı arkadaşımın üzerine yapabilir miyiz veya kira kontratını arkadaşıma devredebilir miyiz?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Kira kontratı bitmeden evden çıkmak.
  İyi geceler. Bu konuyu bir konuda bilgi almak, bir konuyu danışmak için açıyorum. Ben bir öğretmenim, henüz atandım. Eylül ayının ortalarında...
  Yazan: erkanmarasli Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-11-2018, 22:51:53
 2. Kira sözleşmesi bitmeden evden çıktım
  Merhaba, ben kiracı olduğum evden sözleşme bitmeden ayrıldım. 3 yıl o evde oturdum ve kirasını günü gününe ödedim. Şehir değişikliği yapmam gerekti...
  Yazan: crossfire48 Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 09-11-2018, 23:36:45
 3. Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarılma
  Öncelikle selamlar herkese bizim sorunumuz ev sahibimiz. 2016 yılı şubat ayında girmiş olduğumuz evden düzenli olarak kira ödememize rağmen ev sahibi...
  Yazan: dmt-snl Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 24-07-2017, 13:15:50
 4. Kira kontratı bitmeden evden çıkmak istiyorum.
  Öncelikle merhaba bu forumdaki ilk konum ve çok mağdurum. Benim sıkıntım şu. Karabük Üniversitesi'nde öğrenciyim. Kiracısı olduğum daireye aylık...
  Yazan: kaankmr Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 18-02-2015, 18:43:58
 5. Kira sözleşme süresi bitmeden evden çıkmak için ne yapabiliriz?
  Merhaba; 8 ay önce kiralamış olduğumuz ev için, 12 ay süreli kira sözleşmesi ve her ay için de 450 TL olarak senet imzalamıştık. Evden çıkmayı...
  Yazan: ozgurivgen Forum: Kira Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 18-05-2012, 16:43:57

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak

kontrat bitmeden evden çıkmak

kira kontrati bitmeden evden cikmak

kira sözleşmesinden önce evden çıkmak

1 yıllık kira sözleşmesi bitmeden

kira kontratı bitmeden evden çıkmak

http:www.hukuki.netshowthread.php16239-Kira-sozlesmesi-bitmeden-evden-cikmak

sözleşme bitmeden evden çıkmakkira sozlesmesinden once evden cikmakkira sozlesmesi bitmeden evden cikmakkira sozlesmesi bozmakkira kontratı evden çıkmakira sözleşmesini bozan durumlarevden çıkmak isteyen kiracıbir yıllık kira sözleşmesikira kontrati ne ise yararkira kontratı bitmeden evden çıkmak istiyorumkiraci sözleşmeyi bozabilir mikira sözleşmesi 1 yıllık isekira kontratı bozmaev kirası sozlesmesi bozma cezasıkira sözleşmesi bozmakiracının erken çıkmasıkira sozlesmesi bitmeden gorev dolayisi ile evden cikmaksozlesme yapip cikmak
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.