Bir turizm bölgesinde işyeri statüsünde olan daha önce restaurant olarak da işletilmiş bir ofisimiz var. Ofis için işyeri olarak yapı kayıt belgesi alınmış durumda
Bu ofisten ayrı olarak ofisin bulunduğu parsele komşu 2 parselimiz daha var ve bu parsellerde de mülkiyeti aileme ait 2 ayrı bina (mesken) var.
Bu saydığım 3 parsel de imar planında konut alanında kalıyor.
Biz burayı 25-30 odalı bir konaklama tesisine çevirmek istiyoruz. Mimari olarak çözümleniyor ancak imar planında konut alanı olarak geçtiği için nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında tavsiyelerinizi rica ediyorum.
Etrafımızda imar planında konut olarak geçen bir çok otel ve pansiyon mevcut. Ama onlar eski düzenlemelerden bir şekilde faydalanıp ruhsatlarını ve turizm belgelerini almışlar.