Miras, bir kişinin vefatı sonucunda, geride bıraktığı mal ve hakların mirasçılara devredilmesi işlemidir. Miras hukuku, bu süreci düzenleyen yasalardır. Miras avukatı, miras sürecindeki hukuki meseleleri yönetir ve tarafların haklarını korur.

Ortaklığın Giderilmesi
Miras kalan taşınmazların mirasçılar arasında paylaşılamaması durumunda, ortaklığın giderilmesi davası açılır. Bu süreçte avukat, taşınmazın satışı veya anlaşma yoluyla paylaşımını sağlar.

Miras Paylaşımı
Miras paylaşımı, miras kalan mal ve hakların mirasçılar arasında bölüştürülmesidir. Miras taksimi, bu paylaşımın yasal olarak resmiyete kavuşturulmasıdır. Anlaşmazlık durumunda mahkeme devreye girer.

Miras Paylaşımında Yetkili Mahkeme
Miras paylaşımı işlemleri, miras bırakanın son yaşadığı yer veya miras malının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Mirasla Borç Kalır mı?
Mirasçılar, mirasın içinde bulunan borçlardan sorumludur. Ancak mirası reddetme hakları vardır. Avukat, mirasın kabulü veya reddi konusunda danışmanlık yapar.

Mirasın Reddi
Miras reddi, mirasçıların mirası borçlarıyla birlikte kabul etmek istememeleri durumunda kullanılır. Avukat, reddetme sürecinde yardımcı olur.

Kimler Mirasçı Olabilir?
Mirasçılar, vasiyetnamede belirtilen kişiler veya kanunen hak sahibi olan yakın akrabalardır. Avukat, mirasçıların haklarını korur.

Mirasın Satışı
Mirasçılar, miras malını nakde çevirmek isteyebilir. Miras avukatı, satış işlemlerinin yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlar.

İzale-i Şuyu Davası
Ortak mülkiyetteki taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılır. Bu dava, taşınmazın satışı ve gelirin paylaşılmasını amaçlar. Miras avukatı, süreçte mirasçıların haklarını korur.

Sık Sorulan Sorular

• Miras Bırakılan Mal Nasıl Tespit Edilir?
Mirasçılık belgesi ile banka hesapları, tapu kayıtları sorgulanarak tespit edilir.
• Miras Payları Nasıl Belirlenir?
Vasiyetnameye göre veya kanuni miras paylarına göre belirlenir.
• Vasiyetsiz Miras Kime Kalır?
Kanuni mirasçılara geçer. Öncelikle eş, çocuklar ve ebeveynler mirasçı olur.
• Miras Reddedilirse Ne Olur?
Reddeden kişi, mirasla ilgili borçlardan sorumlu olmaz.
• Miras Vergisi Ne Kadar ve Ne Zaman Ödenir?
Mirasın değerine göre hesaplanır ve üç ay içinde beyan edilip ödenir.
• Mirasçılar Arasında Anlaşmazlık Olursa Ne Yapılmalı?
Arabuluculuk veya mahkemeye başvurulabilir.
• Miras Davası Ne Kadar Sürer?
Davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir, birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.
• Miras Paylaşımında Şahit Gerekli mi?
Noter huzurunda yapılan işlemlerde şahit gerekebilir, mahkemede zorunlu değildir.
• Miras Davası Açma Süresi Nedir?
Genellikle mirasın öğrenildiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılabilir.