Merhaba

Benim büyük dedem beykozdan 1938 yılında tapulu arazi alıyor, bir kaç adet. Bunların bazılarında tarla, odunluk, çalılık yazıyor.
Bu tapular ormanlıcadan türkçeye mahkeme kararı ile çevrildi. Tapu kadastro müdürlüğünde yazı istendi ve büyük dedemin üzerine kayıtlı görünüyor.

Şimdi 1938 yılında kadastro geçiyor, dedem ve kardeşlerine büyük bir alandan ufak bir yer veriyor, geri kalanını orman üzerine yazıyor.

1947 Dedem ve kardeşleri dava açıyor, bilirkişi raporları fen işleri vs mevcut olan yerlerin gerçek büyüklüğünü gösteren haritalar oluşturuyor. Dava sonucunda dedemlere
bir kısım daha veriyorlar geri kalanı orman kusulu orman kalsın diyor ve orman sayılıyor. Fakat 2020 tarihine kadar ada parsel numarası almamış tescil dışı bırakılmış olabilir.

Bu davalar sürerken köy içerisinde askeri birlikler kuruluyor, köyde hiç bir yeri müdahele ettirmiyor. Köye giriş çıkış tamamen o zamanın nüfus kağıtları ile yapılıyor. Tarlalara sokmuyor.

Bizim bir akrabamız köyde muhtar oluyor, muhtarlığı esnasında orman kadastrosu geliyor, kadastro çalışmalarına sadece kendisi ve sececeği kişilerin katılabileceğini söylüyor.

Bu esnada bizim akrabamız olan muhtar sadece kadastro çalışmalarına katılabileceği için ve dedemlerle muhtara noterden vekalet vermiş fakat vekalette tescil alma satma herşey var. Muhtar ormandan çıkan bazı yerleri kendi üzerine yazdırmış, fakat orman itiraz etmiş tekrar orman sayılmış. Diğer kalan kısmın birazını noterden bu asker komutana satmış. Dedemlerin bilgisi olmadan ve dedemlere haber vermeden. bunu noter evrakların 2023 yılında öğrendik. tapuda işli değil.

Bir kaç sene sonra muhtar ölüyor, 2010 yılında kadastro tekrar geliyor, eski muhtarın çocukları burası bizim babamızındı diye kendi üzerlerine yazdırıyorlar. bizde dava açtık davaya muhtarın çocukları burasını bizim büyük babamız kullanıyordu, ondan da babama kaldı, babamda üzerine yazdırdı diye itiraz ediyorlar. Sonra 3 adet şahit getiriyorlar, bunlar yalancı şahit, çünkü en yaşlı olanı bile bu ekip biçme olayında 9 yaşındaydı ve askeriye oralara bırakın çocuğun girmesini yetişkin kişilerin girmesine bile izin vermiyordu. halen 2.derece askeriye bölge içerisinde kalıyor.

Şimdi yeni kadastro geldi, kadastro çalışmaları bir bütün dönüştüğü için orman kadastrosu ve diğer kadastrolar 1 kadastro memuru ile yapılıyor. kadastroda bizim yerlerimizi devlet ormanı yazmış zamanında itiraz ettik ve kabul edilmedi, kadastro davası açtık. Dava devam ediyor, köy bilirkişileri geldi buralar bu kişilerindir dedi, bilirkişi raporu bekleniyor.

Şimdi bu durumu çözebilecek, gayrimenkul konusunda uzman bir kişinin yardımına ihtiyacım var.