Merhaba. Dedem sağlığında iken sahip olduğu evleri dayımlara devretmişti ve anneannem ile beraber anneannem üzerine kayıtlı olan evin; kendisi ve anneannemin vefatından sonra anneme bırakacağını beyan etmişlerdi. Ancak bu konuda hukuki bir belge,vasiyetname vb. bırakılmamıştı. Şu anda anneannemin zihinsel sağlık durumu kötü durumda ve noter onun yapacağı beyana onay vermeyebilir. Bu durumda:

1/ Mirasçı olan dayımlar ev üzerinde mirastan feragat ettiklerini tek başlarına, anneannem olmadan beyan edebilirler mi? Miras bırakacak kişinin onayı olmadan yalnızca mirasçının onayıyla bu işlem mümkün müdür?

2/ Burada mirastan tümden feragat durumu yok. Yalnızca tek bir mülk üzerinden mirastan feragat var. Bu durumda neler yapılması gerekiyor ve aradaki farklar nelerdir? Miras hakkından tamamen vazgeçmeden sadece belirli bir mülk üzerindeki miras hakkından vazgeçmek mümkün müdür?

Bu işlemler için önceden hazırlanması gereken belgeler neler?

Cevabınız için teşekkür ederim.