1.5 yıldır kullandığım laptopumda 3. kez küçük siyah noktalar şeklinde üst metalik kasada lekeler oluştu. Öncesinde oluşan 2 sefer için de servis Üst Kasayı tamamen değiştirme (Klavye touchpad kasa) kararı verdi ve 2 kez de değiştirdi. Şuan 3. kez aynı lekeler oluştu.

Bu durum 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanununun 56. Maddesindeki 3. fıkraya dahil oluyor mu ?

Servis Formunda değişim yapılan 2 sefer için "Deformasyon olduğundan dolayı üstkasa değiştirildi." ifadesi bulunmaktadır.

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım
hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken
azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci
maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.