Alacaklı 2010 yılında 1 yıl süreli ipotek tesis ettirmiş, 2011 yılında muaccel hale gelmiş.İpotek borçlusu Gayrimenkulü başkasına borcuyla birlikte devrediyor arada süren davalar sebebiyle alacaklı alacağına ulaşamamış.
30.06.2021 tarihinde takip düşürülerek 150 c şerhi ipotek üzerinden kaldırılıyor. 02.07.2021 tarihinde alacaklı ipoteğe dayalı örnek 9 ile ilamsız icra takibi başlatıyor,ve 07.07.2021 tarihinde ise malik, 2020 yılında çıkan süreli ipoteklerin terkini kanununa göre ipoteği terkin ettiriyor.Fakat borçlu borcu ödememiş, ipotek borçlusu farklı ,malik farklı ise ipotek geri iade ettirilebilir mi ?