OGM' de memurum. OGM Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 9.Maddesine göre bulunduğum yerde zorunlu çalışma sürem 2 yıl ve ben burada 5.yılımı çalışıyorum.
Yine aynı Yönetmeliğin 17.maddesinde "Zorunlu yer değiştirmeler bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle hesaplanan süreler dikkate alınarakher yılın Mart ayında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Şubat aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikteistek formlarını, en geç Şubat ayının sonuna kadar P ersonel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 güniçinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.(3) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğinekinde yer alan Ek-3 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak ikinci fıkrada belirtildiği şekilde birimlerine başvuru yaparlar. Buformda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur." denmektedir.
Ben bunlara istaneden 2020 Şubat ayında dilekçe verdim. Ancak idare hiç bir cevap vermedi.
Yine bu yıl Şubat ayında tekrar dilekçe verdim. 60 günlük cevap verme süresi doldu ve idare yine cevap vermedi.
Ancak bu dönemde sayısız tayin yaptılar.Hatta benim istediğim yerlere puanı benden düşük olanların tayinini de yaptılar.
Bu durumda ben hangi mahkemede ne davası açmam gerekiyor.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.