Kurumumuza 2014 yılında 5 yıl Tsk da görev yapmış bir askeri personel açıktan atama ile zabıta memuru olarak atanmıştır. 2015 yılında ise başka bir belediyede 2013 kpss ile göreve başlayan bir zabıta memuru nakil olarak göreve başlamıştır. İki personelin eğitim durumları denktir. Gün itibari ile Tsk dan gelen personel sicil numarası, derece kademe, toplam görev süresi ve en son kurumumuzda geçen görev süresi olarak 2013 yılında ilk ataması yapılan ve 2015 yılında kuruma nakil olan personelden önde olmakla beraber zabıta memurluğunda geçen süresi asker olan personelden 1 yıl daha fazla olduğu göz önüne alındığında kurum içi görevlendirmelerde hangi personelin daha kıdemli olduğu hususunda muhalefete düşülmüştür konu hakkında kıymetli görüşlerinizi talep eder saygılar sunarım.