babamın sgk dan aldığı yersiz ödeme varmış 10.000tl
yıl 2008 olması lazım.
bize aralık 2019 da tebliğ edildi
biz bu parayı ödeyemezsek zamanaşımı ne kadardır? 5 yıl mı 10 yıl mıdır?
Bu kanuna göre 10 yıl içinde ödenmezse zamanaşımı mıdır?

5510 sayılı Kanunda prim alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi Kanunun 93. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.
Anılan maddeye göre, “Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başın- dan başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.