Selamlar

Bildiğiniz üzere bir süredir tartışılan işsizlik kanuna eklenecek maddeler konusu mecliste kabul edildi.

Burada özellikle 8. madde yönünden görüşlerinizi merak ediyorum.

Burada özetle, işveren kayıt dışı çalıştırdığı işçisini durumu kabul ederek 30 gün içinde kayıtlı yani sigortalı yaparsa, işverenin alacağı 44 küsür liralık teşvikten bahsetmekle beraber, kayıt dışı çalıştırdığı geçmiş dönemlere ait hiç bir para cezası ve işsizlik primi de dahil prim borcu tahakkuk ettirilmeyeceği açıkça yazılmış.

Bu durumda derdest durumda olan ya da yeni başlayacak hizmet tespit davalarında bunun etkisi nasıl olacak?

Madde işvereni geçmiş dönemle ilgili prim ödemekten kurtarıyor. İşçinin hizmet tespit davasını kazanması durumunda işveren ödemeyecekse bu primler nasıl ödenecek?

Bu madde prim ödenmesini engelleyecekse işçinin kazandığı davadaki hakları yok mu sayılacak?

Gibi gibi

Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum.


Saygılarımla