Egm bekçilik alımı için yaptığım başvuruda sağlık Şartları Yönetmeliğinde engel olan bir durumdan dolayı dosyam işlemden kaldırıldı. İdare Mahkemesine itiraz ettim, mahkeme red kararı verdi. Bi kaç gün sonra Yönetmelik lehime değişti. İstinaf Mahkemesine iraz ettim,mahkeme 2 ye 1 çoğunlukla idare mahkemesinin kararının verildiği tarih itibariyle hukuka uygun olduğu için istinaf talebinin reddine karar verilir maddesine göre karar verdi. ( 1 hakim ilgili düzenlemeden yararlanmam gerektiğini belirterek red kararına karşı oy verdi.) bu konuda Anayasa mahkemesi mağduriyet olduğuna dair karar verirmi
. Teşekkürler