Bizim yapı kooperatifi genel kurulumuzda yönetim kurulu üyeleri vekalet oyu kullanıyor.
Yaptığım araştırmalarda "Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekaleten oy kullanamazlar." sonucuna ulaştım.
Bizdeki uygulamaya itiraz edebilmem için Bu cümlenin dayanağı konusunda yardımcı olur musunuz.