Müvekkilin 5/6 oranında sahip olduğu hisseli bir taşınmazda 1/6 oranındaki hissenin sahibi kısıtlı. Müvekkil, 1/6 oranındaki bu hisseyi de satın almak istiyor ancak satış için vesayet makamının iznine ihtiyaç var. Vesayet makamı da kısıtlının lehine olup olmadığı hususunda inceleme vs. yapması gerekiyor. Onun yerine müvekkil ortaklığın giderilmesi davası açarak ihaleye katılıp payı satın alsa daha hızlı sonuçlanır mı? Ortaklığın giderilmesi davasında da kısıtlının payı satılacağı için vesayet makamının rızası gerekir mi bu süreci daha da uzatır mı? Yoksa satın alma için vasinin satış izni alması yolunu mu tercih etmeliyiz?