Hayırlı sabahlar değerli hukukçu üyeler.
Kamu iktisadi teşebbüsünde daimi işçi personelin disiplin cezası ( yevmiye kesintisi) ne itirazı nasıl yapılır ? iş mahkemesi mi yoksa idare mahkemesi mi yetkilidir. Ayrıca dava açma zaman aşımı süresi nedir? Merkezî disiplin kuruluna yapılan itiraza gelen cevapda henüz inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor. Şimdiden teşekkür ederim.