Dünya koronavirüs salgını ile boğuşuyor.

Yaşanmakta olan kronavirüs krizinin boyutu sadece; el yıka, yüz yıka, maske tak, hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili uyarılardan ibaret değildir.

Karantina süreci, artan işşizlik, toplumun ihtiyaçlarına karşı çaresiz ve aciz duruma düşen hükümetlerin aldığı yetersiz tedbirler, toplumsal sorunları her geçen gün çığ gibi büyütmektedir.

Koronavirüs krizinin ekonomik, siyasal ve toplumsal sonuçlarını önceden bilmek elbette zordur.

Sağlık, ekonomi, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarından yetkin isimlerin öngörüleri uluslararası alanda acaba?!. sorularıyla izleniyor, dinleniyor.

Devletler başta olmak üzere, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar koronavirüs salgını sonrası dünyada nasıl bir tablo ortaya çıkacağını anlamaya çalışıyor.

Salgına bir çok ülke hazırlıksız yakalandı. Oysa ki salgın yıllardır geleceğini haykırarak geldi.

Uzmanların görüşlerine başvuruluyor: Sağlıkçılar sağlık konusunda olanakları ölçüsünde ellerinden geleni yapıyorlar. Uzmanlarda bu konuda yapılması gerekenleri açıklıyorlar.

Güvenlik görevlileri, görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Uzmanlar bu konuda gerekli açıklamaları yapıyorlar.

Ekonomi, sosyoloji ve siyaset alanında belirsizliğe son verecek, toplumları tatmin edecek açıklamalar ise yetkililerden ivedilikle bekleniyor.

Yaşanması muhtemel salgına ilişkin en kötünün gerçekleşmesi ihtimali,

Küresel jeo-politik istikrarsızlık yaratabilecek tehditler ve bu olası senaryolar düşünülerek yöneticiler tarafından çok önceden önlemler alınmış olamaz mı?!

Serbest ticarete dayalı küresel sistem pandemiden büyük zarar görecektir.

Küresel gelir mart ayında yüzde 12 gerilemiştir.

Dünya, büyük bir ekonomik krize doğru ilerlemektedir.

Ekonomik kriz, az gelişmiş, gelişmekte olan, kırılgan ekonomiye sahip ve petrol üreticisi ülkelere büyük darbe vuracaktır.

Koronavirüs krizi özellikle sağlık sektörüne ilişkin ürünlerde yoğun bir rekabete yol açacaktır.

Koronavirüs salgınının neden olduğu sağlık malzemeleri ve donanımına yönelik talep artışı devam edecektir.

Havacılık sektörü desteklenmezse, bir çok havacılık şirketi iflas edecektir. Ulaşım ve turizm sektörü krizden en çok etkilenen sektörler sıralamasının başında gelmektedir.

Uluslararası ekonomideki genel sıkıntılar, uluslararası ticarette yeni kuralları ortaya çıkaracak ve uuslararası ticaretin değişimine neden olacaktır.

Ülkelerin çoğu imkanları ölçüsünde bir çok sektörde kendi imalat ve tedarik zincirlerini oluşturmak zorundadır.

Ülkeler, tıbbı donanım gibi büyük önem taşıyan ürünlerin ve gıda ürünlerinin ihracatını sınırlayacak adımlar atabilecektir.

Koronavirüs krizi Çin’in dünyanın süper güçleri arasına girmesini hızlandıracaktır.

Çin, koronavirüs salgınından kurtulan ilk ülke oldu.

Pekin’in salgından etkilenen ülkelere sunduğu yardım ve ABD’nin dünya jandarmalığından vazgeçme eğilimi, Çin’in yükselişine hız kazandıracaktır…

Ortadoğu’da istikrarsızlık daha da artacaktır…

Avrupa Birliğinde güç dengeleri değişecek ve Almanya liderliğini kuvvetlendirecektir.

Dünyada özellikle uzaktan yönetim ve uzaktan takip sistemleri gibi ileri sağlık ve teknoloji ürünlerine sahip pazar esnekliği olan ve yeni durumlara hızlı uyum sağlayabilen ülkeler, koronavirüs krizinden bir dizi avantajla çıkacaklardır.

Erhan Yurdayüksel
22.04.2020

http://belgoturk.tv/belgoturk-yazarl...navirus-krizi/