Hayırlı günler.Ben infaz ve koruma memuruyum ve oluşturacağım ve yaşanmış olaylar üzerinden birkaç örnek verip değerli görüşleriniz almak istiyorum.

Örnek 1: Evime giderken eski mahkum veya mahkum yakınlarından 5-6 kişi bana saldırıyor.Bu durumda meskun mahalde avaya ateş açabilir miyim? Havaya ateş açtığımda hala üzerime doğru geliyorlar ve kaçma durumum vs yok yaralama maksadıyla ateş edebilir miyim ?

Örnek 2: Yola giderken bir kişi bir kişiyi silahla yaralamış ve hala silah elinde kişiye doğrultulmuş.Bu durumda silahımı havaya ateş açma,sonra çare olarak yaralamak için ateş açabilir miyim ?

5237 TCK
Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.
(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

bu kanun var fakat örnekleri var mı bu durumun ?

Yaşanan olay : İnfaz koruma memuru 2 arkadaşımıza eski mahkum ve yakınları sayıları 5-6 kişi sopalarla saldırmaya çalışırlarken arkadaşlar havaya ateş açıyor meskun mahalde.Silahları ellerinden alınıyor.Bu durumda bize silah taşıma yetkisinin verilme neden o zaman ?

Bu konularda beni aydınlatabilir misiniz ?
İyi günler.