+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 19´e kadar toplam 19 ileti bulundu.

Konu: 556 sayılı KHK

556 sayılı KHK Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Taklit marka imal yada piyasaya sürme ve bunun şekline göre değişir. Size göre ilk olan olayın değerlendirmesinde tekerrür içieriyor olabilkir.

  Son kez soyleyım sıkıntınızı detaylı yazın yardımcı olalım. İşimizi kolaylaştırın.  Hukuki NET Güncel Haber

  556 sayılı KHK konulu yargıtay kararı ara
  556 sayılı KHK konulu hukuk haber
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  52 adet mal tespiti yapıldı ve alındı.ya mahkeme yada uzlaşma önerisi yapıldı.daha önce şahsın üstünde böyle bir suç yoktu.ilk defa böyle bişeyden ifade verdi.bence uzaşmak daha iyi fakat inanılmaz paralar istendiğini duyduk.mahkemeye gidilirse ne gibi sonuçlar doğurur bunu öğrenmek istiyorum.zaman aşımı süresi ne kadardır böyle bir durumda?

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  556 Saylı KHK Madde 70 - Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır

  Borçlar Kanunu:Madde 60 - Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ittılaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz.(*)

  Şukadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa şahsi davaya da o müruru zaman tatbik olunur.


  adde 61/A - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5194 S.K./16. md.)(*)

  Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;

  a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,(*5*)

  b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,(*5*)

  c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,(*5*)

  Hükmolunur.

  (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.(*4*)

  Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 61 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumlarında, 08/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17/07/1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.(**)(***)(*6*)

  Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayet, acele işlerden sayılır. Marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.(***)(*4*)
  Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanmak cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmazsa başkayım. J.J.Rousseau

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Oct 2006
  Nerede
  istanbul, Turkey.
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  teşekkürler.....

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Cevap: 556 sayılı KHK

  Merhabalar, Sayın Avukat Duygu TEKAY,

  Ben küçük bir esnafım geçen sene başıma bir olay geldi şimdi bununla ilgili olarak araştırma yapıyorum.
  Bu konuyla ilgili olarak size ayrıntılı bir şekilde sıkıntımı anlatacağım .Siteye yeni üye oldum . Eğer bana yardımcı olur ve yol gösterirseniz çok sevinirim , şimdiden çok ama çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla..

  C KOÇ
  Konu koc79 tarafından (11-09-2009 Saat 19:30:20 ) de değiştirilmiştir. Sebep: düzeltme

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Cevap: 556 sayılı KHK

  Tekrar merhaba ;

  Yukarıda da bahsettiğim gibi ben güneyde turistik bir yerde esnafım ,ve Geçen sene Ağustos ayının ortalarında bana bir markanın Avukatları eşliğinde Jandarma geldi. Ben Dükkanımı o zaman devralalı henüz bir yıl bitmemişti elimde marka olan bazı mallar vardı. Ve Dükkanıma Jandarma eşliğinde arama yapıldı ve 5 adet markalı terlik yerine 15 adet yazıldı .35 adette markalı çanta yazıldı. Ve bütün bu ürünleri benden önceki işletmeci kendisi almıştı.

  Artık bilemiyorum ihbar üzerine sanırım arama emri çıkarılmış direkt olarak benim dükkanıma gelip bu ürünleri yakaladılar. Tabi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için çok korktum ve elim ayağıma dolaştı hiçbir şey söyleyemedim ki, söylesem de beni dinlemediler kafalarına göre yazıp çizip gittiler…

  Bu arada bana Avukat ismi ve telefonu bıraktılar aramamı söylediler ben de onu aramadım eğer arasaydım biliyorum para koparmaya çalışacaklardı. O yüzden bende zamana bıraktım her şeyi.

  Aradan geçen zaman zarfında 2008 kış ayıydı sanırım aralık yada ocakta 556 sayılı marka kanununda değişiklik çıkmıştı o kanunu araştırdım ama tam olarak bulduğum değişiklikten hiçbir şey anlamadım. Bilgi sahibi olduğum tek şey şu aşağıdaki değişiklik idi. Tv ve gazete de yeni kanun ile markalar serbest bırakılmış ve suçlar af edilmişti. Benimde bu kanundan önce olmuştu olayım ama geçen gün bununla ilgili olarak beni tekrar Jandarmaya çağırdılar.


  ” MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
  KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Kanun No. 5833 Kabul Tarihi: 21/1/2009
  MADDE 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “ MADDE 2 – 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 61 – Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
  a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
  b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. “  Yukarıdaki kanunda yapılan değişiklik sanırım 05.01.09 ile 28.01.09 tarihleri arasında oluşan 23 günlük kanun boşluğunun son halidir. Ama anlayamadığım şey şu. Bu tarihlerden önce bu suça karışmış hüküm giymiş ve ve davaları süren binlerce davalının suçları ve davaları düşmüş ve el konulan mallar geri iade edilmek suretiyle esnaf ve ticaret yapan bu insanlara geri verilecek olmasıydı . Bu böyle biliniyordu bende o yüzden bu bana yazılan tutanağı unutup gitmiştim ama aradan 1 yıl geçmesine rağmen geçen gün beni tekrar Jandarmaya çağırıp bir sürü soru sordular. Evlimisin , bekarmısın ,Üzerine herhangi taşınmaz veyahut mülk olup olmadığını aylık net gelirimi sordular. Sonrada bana bir dosya numarası elime tutuşturup geriye gönderdiler. Orda sorularıma bir muhatap bulamadım ve şuan bu konuyu enine boyuna araştırıp bir sonuç çıkarmak istiyorum.

  Sizce ben ne yapmalıyım. Bana bir yardımda bulunursanız çok sevinirim.

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 556 sayılı KHK

  Bana ismi ve soyismi ile birlikte telefonu verilen Avukat 'ın Milliyet gazetesine verdiği açıklamalardan kesitler sunuyorum....

  YASA BİR YILDIR BEKLENİYORDU
  1995 yılından bu yana sadece 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürütülen taklitçilikle mücadele, Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl verdiği kararın ardından yasal dayanaktan yoksun kaldı. Anayasa Mahkemesi, "Suç ve cezanın ancak kanunla düzenlenebileceği" gerekçesiyle ilgili kararnameyi, 5 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 3 Ocak 2008 tarihli kararıyla iptal etti. Yeni tasarı ise ancak bu tarihten sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Ancak "5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aradaki 23 günlük süreçte mücadele yasal dayanaktan yoksun kaldı. Söz konusu süreç, aynı zamanda üretim dönemine de denk geldiği için taklitçiler yasal boşluktan yararlanarak sahte ürünleri piyasaya daha fazla adette sürmeye başladı.


  ALTI AY SONRA TAM BİR FELAKET YAŞANACAK
  Puma ve Converse markalarının avukatı , 23 günlük yasal boşlukta geçmişe yönelik bütün eylemlerin suç olmaktan çıktığına, hüküm almış kişilerin sabıkalarının ortadan kalktığına, devam eden yargılamaların ise beraatle sonuçlandığına dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yaklaşık 9 bine yakın davanın beraatle sonuçlandığını anlatan Tok, şunları söylüyor: "Anadolu'daki asliye ceza mahkemelerinde de bir o kadar dava vardı, onlar da beraatle sonuçlandı. Sabıka kayıtları temizlenen kişilerde yeniden suç işleme eğilimi başlayacak. Ayrıca yakalanan tüm sahte ürünler de sanıklara iade edilecek.
  Mahkemelerden çıkan beraat ve ürünlerin sanıklara iade kararlarını temyiz ediyoruz. Ancak 6 ay sonra iadeler fiili olarak başlayacak. O zaman da piyasadan kalkmış ürünler tekrar piyasaya girecek. Şu anda yüzde 50-60'lık artışlar varsa, 6 ay sonra yüzde 100'leri de aşabilir. Bu durum, markalar açısından tam bir felaket olacak."

  YENİ DÜZENLEME MARKA SAHİBİNE NE GİBİ AVANTAJLAR GETİRİYOR?
  • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması engellenebilecek.
  • Tescilli markayla benzer olan ve karışıklık yaratacak herhangi bir işaretin kullanılmaması istenebilecek.
  • Tescilli markanın itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi istenebilecek.
  • Markayı taşıyan malın piyasaya sürülmesi, stoklanması, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde ve alan adı olarak kullanılması yasaklanabilecek.
  • İzinsiz olarak markayı düzenlemede belirtilen biçimlerde kullanmak, markayı ayırt edilmeyecek derecede taklit etmek, markayı taşıyan ürünleri satmak marka hakkına tecavüz sayılacak.

  YENİ YASANIN GECİKTİĞİ 23 GÜNLÜK BOŞLUKTA NELER OLDU?
  • Geçmişe yönelik bütün eylemler suç olmaktan çıktı.
  • Hüküm almış kişilerin sabıkaları temizlendi.
  • Devam eden yargılamalar beraatle sonuçlandı.
  • Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 9 bine yakın dava beraatle sonuçlandı.
  • Yakalanan tüm sahte ürünler sanıklara iade edilecek.
  Referans

  Ben burda takılıyorum bana neden dosya numarası verip elime gönderdiler.Bana tutulan tutanağı onlardan alamıyormuşum ancak savcıdan alabilirmişim .Neden böyle bir durumda tutanağımı bana vermiyorlar.

  Beni bu yasa ve kanun değişikliği kapsamıyormu sadece benimi teğet geçti bu değişiklik merak ediyorum...

  Bana 3. asliye ceza mahkemsinde dosya numarası neden verildi. Merak ettiklerimi bana yazarsanız çok sevinirim.

  Eğer bilmeyerek bir kusurum oldu ise şimdiden affola.
  Şimdiden çok teşekkürler ..

  Saygılarımla...

  Konu koc79 tarafından (11-09-2009 Saat 19:26:41 ) de değiştirilmiştir.

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Cevap: 556 sayılı KHK

  Merhabalar, Sayın Avukat Duygu TEKAY,

  Ben küçük bir esnafım geçen sene başıma bir olay geldi şimdi bununla ilgili olarak araştırma yapıyorum.
  Bu konuyla ilgili olarak size ayrıntılı bir şekilde sıkıntımı anlatacağım .Siteye yeni üye oldum . Eğer bana yardımcı olur ve yol gösterirseniz çok sevinirim , şimdiden çok ama çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla..

  C KOÇ

  Tekrar merhaba ;

  Yukarıda da bahsettiğim gibi ben güneyde turistik bir yerde esnafım ,ve Geçen sene Ağustos ayının ortalarında bana bir markanın Avukatları eşliğinde Jandarma geldi. Ben Dükkanımı o zaman devralalı henüz bir yıl bitmemişti elimde marka olan bazı mallar vardı. Ve Dükkanıma Jandarma eşliğinde arama yapıldı ve 5 adet markalı terlik yerine 15 adet yazıldı .35 adette markalı çanta yazıldı. Ve bütün bu ürünleri benden önceki işletmeci kendisi almıştı.

  Artık bilemiyorum ihbar üzerine sanırım arama emri çıkarılmış direkt olarak benim dükkanıma gelip bu ürünleri yakaladılar. Tabi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için çok korktum ve elim ayağıma dolaştı hiçbir şey söyleyemedim ki, söylesem de beni dinlemediler kafalarına göre yazıp çizip gittiler…

  Bu arada bana Avukat ismi ve telefonu bıraktılar aramamı söylediler ben de onu aramadım eğer arasaydım biliyorum para koparmaya çalışacaklardı. O yüzden bende zamana bıraktım her şeyi.

  Aradan geçen zaman zarfında 2008 kış ayıydı sanırım aralık yada ocakta 556 sayılı marka kanununda değişiklik çıkmıştı o kanunu araştırdım ama tam olarak bulduğum değişiklikten hiçbir şey anlamadım. Bilgi sahibi olduğum tek şey şu aşağıdaki değişiklik idi. Tv ve gazete de yeni kanun ile markalar serbest bırakılmış ve suçlar af edilmişti. Benimde bu kanundan önce olmuştu olayım ama geçen gün bununla ilgili olarak beni tekrar Jandarmaya çağırdılar.


  ” MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
  KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Kanun No. 5833 Kabul Tarihi: 21/1/2009
  MADDE 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “ MADDE 2 – 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 61 – Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
  a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
  b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. “


  Yukarıdaki kanunda yapılan değişiklik sanırım 05.01.09 ile 28.01.09 tarihleri arasında oluşan 23 günlük kanun boşluğunun son halidir. Ama anlayamadığım şey şu. Bu tarihlerden önce bu suça karışmış hüküm giymiş ve ve davaları süren binlerce davalının suçları ve davaları düşmüş ve el konulan mallar geri iade edilmek suretiyle esnaf ve ticaret yapan bu insanlara geri verilecek olmasıydı . Bu böyle biliniyordu bende o yüzden bu bana yazılan tutanağı unutup gitmiştim ama aradan 1 yıl geçmesine rağmen geçen gün beni tekrar Jandarmaya çağırıp bir sürü soru sordular. Evlimisin , bekarmısın ,Üzerine herhangi taşınmaz veyahut mülk olup olmadığını aylık net gelirimi sordular. Sonrada bana bir dosya numarası elime tutuşturup geriye gönderdiler. Orda sorularıma bir muhatap bulamadım ve şuan bu konuyu enine boyuna araştırıp bir sonuç çıkarmak istiyorum.

  Sizce ben ne yapmalıyım. Bana bir yardımda bulunursanız çok sevinirim.

  Bana ismi ve soyismi ile birlikte telefonu verilen Avukat 'ın Milliyet gazetesine verdiği açıklamalardan kesitler sunuyorum....

  YASA BİR YILDIR BEKLENİYORDU
  1995 yılından bu yana sadece 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürütülen taklitçilikle mücadele, Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl verdiği kararın ardından yasal dayanaktan yoksun kaldı. Anayasa Mahkemesi, "Suç ve cezanın ancak kanunla düzenlenebileceği" gerekçesiyle ilgili kararnameyi, 5 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 3 Ocak 2008 tarihli kararıyla iptal etti. Yeni tasarı ise ancak bu tarihten sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Ancak "5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aradaki 23 günlük süreçte mücadele yasal dayanaktan yoksun kaldı. Söz konusu süreç, aynı zamanda üretim dönemine de denk geldiği için taklitçiler yasal boşluktan yararlanarak sahte ürünleri piyasaya daha fazla adette sürmeye başladı.


  ALTI AY SONRA TAM BİR FELAKET YAŞANACAK
  Puma ve Converse markalarının avukatı , 23 günlük yasal boşlukta geçmişe yönelik bütün eylemlerin suç olmaktan çıktığına, hüküm almış kişilerin sabıkalarının ortadan kalktığına, devam eden yargılamaların ise beraatle sonuçlandığına dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yaklaşık 9 bine yakın davanın beraatle sonuçlandığını anlatan Tok, şunları söylüyor: "Anadolu'daki asliye ceza mahkemelerinde de bir o kadar dava vardı, onlar da beraatle sonuçlandı. Sabıka kayıtları temizlenen kişilerde yeniden suç işleme eğilimi başlayacak. Ayrıca yakalanan tüm sahte ürünler de sanıklara iade edilecek.
  Mahkemelerden çıkan beraat ve ürünlerin sanıklara iade kararlarını temyiz ediyoruz. Ancak 6 ay sonra iadeler fiili olarak başlayacak. O zaman da piyasadan kalkmış ürünler tekrar piyasaya girecek. Şu anda yüzde 50-60'lık artışlar varsa, 6 ay sonra yüzde 100'leri de aşabilir. Bu durum, markalar açısından tam bir felaket olacak."

  YENİ DÜZENLEME MARKA SAHİBİNE NE GİBİ AVANTAJLAR GETİRİYOR?
  • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması engellenebilecek.
  • Tescilli markayla benzer olan ve karışıklık yaratacak herhangi bir işaretin kullanılmaması istenebilecek.
  • Tescilli markanın itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi istenebilecek.
  • Markayı taşıyan malın piyasaya sürülmesi, stoklanması, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde ve alan adı olarak kullanılması yasaklanabilecek.
  • İzinsiz olarak markayı düzenlemede belirtilen biçimlerde kullanmak, markayı ayırt edilmeyecek derecede taklit etmek, markayı taşıyan ürünleri satmak marka hakkına tecavüz sayılacak.

  YENİ YASANIN GECİKTİĞİ 23 GÜNLÜK BOŞLUKTA NELER OLDU?
  • Geçmişe yönelik bütün eylemler suç olmaktan çıktı.
  • Hüküm almış kişilerin sabıkaları temizlendi.
  • Devam eden yargılamalar beraatle sonuçlandı.
  • Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 9 bine yakın dava beraatle sonuçlandı.
  • Yakalanan tüm sahte ürünler sanıklara iade edilecek.
  Referans

  Ben burda takılıyorum bana neden dosya numarası verip elime gönderdiler.Bana tutulan tutanağı onlardan alamıyormuşum ancak savcıdan alabilirmişim .Neden böyle bir durumda tutanağımı bana vermiyorlar.

  Beni bu yasa ve kanun değişikliği kapsamıyormu sadece benimi teğet geçti bu değişiklik merak ediyorum...

  Bana 3. asliye ceza mahkemsinde dosya numarası neden verildi. Merak ettiklerimi bana yazarsanız çok sevinirim.

  Eğer bilmeyerek bir kusurum oldu ise şimdiden affola.
  Şimdiden çok teşekkürler ..

  Saygılarımla...

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  15
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Smile Cevap: 556 sayılı KHK

  Bu konuyla ilgili olarak nezaman yardımcı olabilirsiniz.?

  Saygılarımla..

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkındaki Kanuna , 5846 Sayılı FSEK e göre ve 6102 sayılı TTK ya göre ENTEGRE DEVRE KORUMASI
  ENTEGRE DEVRE KORUMASI AV. ÖZGE ÖZŞAHİN 2014 Entegre Devre Topografyası, 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması ...
  Yazan: av Özge Özşahin Forum: Fikri/Sınai Haklar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-09-2014, 14:12:18
 2. 5237 Sayılı TCK Tablolu 5271 Sayılı CMK 5275 Sayılı CGİK kitabı
  5237 Sayılı TCK Tablolu 5271 Sayılı CMK 5275 Sayılı CGİK hakkındaki bu hukuk kitabı Seçkin kitap tarafından basılmış olup, ilgili kitap tanıtımı...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-09-2010, 18:00:01
 3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanun Gerekçesi
  506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 2167 sayılı kanun gerekçesini nereden temin edebilirim? İnternetten yaptığım araştırmada Dr. Mustafa...
  Yazan: Fizikci Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-09-2009, 16:10:55
 4. Yeni Hukuki Kaynak: Anayasa Mahkemesinin E: 2008/5, K: 2009/81 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/1/2003 Tarihli ve 4778 Sayılı Kanun ile İlgili)
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Anayasa Mahkemesinin E: 2008/5, K:...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 08-07-2009, 17:03:29
 5. 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa
  Bir sorum uzerın asagıdakı gıbı bır maıl aldım.. Ama pek anlayamadım yardımcı olursanız sevınırım tesekkurler.. İlgi (a) başvurunuz, ilgi (b)...
  Yazan: dartanyan Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 17-04-2006, 16:49:10

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.