Merhaba;

Mirası Bırakan Hüseyin oğlu ALİ (soyadı yok); 10.05.1908 tarihinde ölmüş.

Tapu zabıtlarından tapu defterine geçen kayıt;
Hüseyin oğlu Ali'nin evlatları Lütfullah ve Ali Haydar ve Bilal ve Rukiye aittir.

Ali oğlu Lütfullah: 10.02.1928 tarihinde ölüyor ve geriye 3 hissedar bırakıyor. Eşi SANİYE, kızı HATİCE, oğlu ALİ. LÜTFULLAH eşi SANİYE 15.05.1930 mahkemeye müracaat ederek eşinden gelen hisselerini kızı HATİCE ve oğlu ALİ'ye devrediyor, tapu defterine de işleniyor.

Ali oğlu Ali Haydar: 04.04.1935 yılında hiç evlenmeden ölüyor.

Ali oğlu Bilal: Kardeşi Lütfullah ve Ali Haydar'ın ölümünden sonra 13.05.1935 tarihinde Lütfullah kızı Hatice ve Lütfullah oğlu Ali'den köy senediyle hisselerini alıyor. Köy senedi elimizde fakat tapu kayıtlarında örneğine ulaşamadık.

Ali oğlu Bilal: 20.02.1978 yılında ölüyor.

Bilal oğlu Necati: Asliye Hukuk Mahkemesinin 7.11.1980 tarihli kararı ile babasının soyadını düzelttiriyor. Bu kararı Tapu Müdürlüğüne bildiriyor.
--------(Burası önemli diye düşünüyorum)------
Tapu müdürlüğü bu mahkeme kararını yeni tapu defterine kayıt ediyor ve 11.11.1980 tarihli taşınmazın 28/42 hissesinin Ali oğlu Bilal'in olduğuna dair tapu veriyor. Bu tapu elimizde.

1982 yılında bu bölgeden Tapu Kadastro Geçiyor.

Bilal oğlu Necati'de 31.05.2016 tarihinde ölüyor.

21.06.2016 tarihinde Tapu Müdürlüğüne Gittiğimizde yukarıdaki yazdığım kişiler üzerine herhangi bir taşınmaza önce ulaşamadık. Yer belirttiğimizde ise karşımıza Kadastro sonucu çok değişik bir tapu ile karşılaştık;

1/3 Lütfullah oğlu Bilal
1/3 Lütfullah oğlu Haydar
1/3 Lütfullah kızı Rukiye

O zamanki tapu müdürü; yukarıda belirttiğim 1. Tapu defterine göre Kadastronun işlem yapmış gözüktüğünü fakat yinede paylaşımı ve Baba isimlerini yanlış kaydedilmiş olduğunu belirtti.

İlk sıradaki 1/3 Lütfullah oğlu Bilal açıklamasında düzeltme yaparak 1/3 Ali oğlu Bilal olarak düzeltip bize 1/3 tapuyu verdi. Taşınmazın tamamı bize aitken 1/3 tapu alabildik.

Devamında ise;

1-Yine yukarıda belirttiğim Soyadı düzeltmesinin Tapuyu bildirilmesiyle 11.11.1980 tarihinde Yeni Tapu kaydına geçilen ve 28/42 hissesi Ali oğlu Bilal e verilen Tapu defterinde kadastro işlem yapmamış gözüküyor (Buradan bir sonuca varabilir miyiz?)

2- Yazdıklarımın en başına dönelim. Hüseyin oğlu Ali'nin evlatları; Lütfullah, Ali Haydar, Bilal ve Rukiye'ye bıraktığı taşınmazdı. Nüfus Kayıtlarında Ali kızı Rukiye gözükmüyor. Nüfus memuru arkadaşında tanıdık olması sebebi ile RUKİYE yi bulmak için bakmadığımız nüfus kaydı kalmadı. Nüfus memuru arkadaşın yorumu; Hüseyin oğlu Ali 10.05.1908 yılında öldüğünde Rukiye isimli bir kızı olduğu için Tapu zabıt tutanaklarına geçmiş olabileceğini fakat Türkiye Cumhuriyetinde ilk nüfus sayımının 28.10.1927 tarihinde yapıldığında bu çocuğun ölmüş olduğu için nüfus kayıtlarında olmayacığını belirtti.

Sizlere sormak istediğim;
1- Yukarıda yazdığım bilgilerden yola çıkarak bu taşınmazın en fazla ne kadarının tapusunu, nasıl bir yol izleyerek alabilirim.
2-Nüfus kaydında çıkmayan Rukiye adlı kardeşin öldüğünü nasıl ispat edebilirim?

Yardımcı olursanız memnun olurum...