+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Takibin iptali ve peşin harcın iadesi.

Takibin iptali ve peşin harcın iadesi. Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jun 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Takibin iptali ve peşin harcın iadesi.

  Merhaba, İlamsız icra takibimiz tetkik merci tarafından iptal edildi. Bizde takibi açarken yatırdığımız peşin harcın iadesini talep edeceğiz. Harçlar kanununda kural olarak "iade edilemez" diye bir husus yok bununla birlikte iade edilir diye bir ifadede de maalesef bulunmamakta. Ayrıca kanun maddesi sarih ve tatmin edici değil. Müspet yada menfi yargı kararı da bulamadım. Takipler, bazı durumlarda gerekli şekli unsuru içermediğinden iptal edilebiliyor. Daha yolun başında iptal edilen bir takipten peşin harcın alınması doğru değil diye düşünüyorum. Bu hususta elinde yargıtay kararı olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  Takibin iptali ve peşin harcın iadesi. konulu yargıtay kararı ara
  Takibin iptali ve peşin harcın iadesi. konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2003
  Nerede
  Washington Amerika
  İletiler
  2.678
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Takibin iptali ve peşin harcın iadesi.

  Çok iyi ve kritik bir konu. Takipte olacağım...
  Adalet hakkındaki yorumlar saatlerimize benzer. Çoğu saat farklı yerler gösterir ama herkes kendininkine güvenir. [Fransız Atasözü] Bu nedenle hukuk ve hukukçulara güvenin. Onlar aslında vatandaşların teminatıdır...

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Takibin iptali ve peşin harcın iadesi.

  Yaptığım araştırmada konuma yakın bir yargı kararını sizinle paylaşmak isterim. Paylaştığım yargı kararı neticesine göre (ve bence) takibin statüsü yani derdestliği veya iptali peşin harcın iadesi hususunda etken değil. İade edilmeli. Yargı kararını ben böyle okuyorum. Sizinde değerli düşüncelerinizi almak isterim.

  12. Hukuk Dairesi 2013/33073 E. , 2013/39165 K.

  "İçtihat Metni"
  MAHKEMESİ : İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi

  TARİHİ : 22/05/2013
  NUMARASI : 2013/613-2013/681

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine karşı borçlunun itirazı üzerine , alacaklının borçlu hakkında açtığı İstanbul 43. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen itirazın iptali davası sonucunda, mahkemece, 11.12.2012 tarihinde 2011/332 Esas ve 2012/274 sayılı ilam ile '' karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 21,15 TL maktu karar harcının mahkeme ve icra veznesine yatan toplam 9.578,25 TL peşin harçtan mahsubu ile geri kalan 9.557,10 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine '' karar verildiği,alacaklının 19.04.2013 tarihinde kesinleşen anılan ilama dayanarak peşin harcın iadesi talebiyle yaptığı başvurunun icra müdürlüğünce reddedildiği görülmektedir.
  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138/son maddesinde ''Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.'' hükmü yer almaktadır. Anayasada düzenlenen bu ilke uyarınca mahkeme kararları herkesi bağlar.
  Somut olayda, İstanbul 43. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce '' icra veznesine yatan peşin harcın ilamın kesinleşmesi ve talep koşuluyla iadesine'' hükmedildiği ve belirtilen koşulların gerçekleştiği anlaşılmakta olup;yukarıda değinilen Anayasa'nın 138/son maddesinde öngörüldüğü üzere ,icra müdürlüğünce mahkeme ilamı doğrultusunda işlem yapılması ve bu suretle sözü edilen kararın yerine getirilmesi mecburidir.
  Hal böyle olunca,mahkemece,şikayetin kabulüne karar verilmesi yerine yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Takibin iptali ve peşin harcın iadesi.

  T.C.
  Yargıtay
  12. Hukuk Dairesi
  Esas No:2008/5108 Karar No:2008/7683

  Takibin itirazla durması halinde yatırılan peşin harcın talep halinde alacaklıya iade edileceği

  Özet:
  alacaklı bir belgeye dayalı olmadan genel haciz yolu ile adi takip yapmış borçluya örnek 7 nolu ödeme emri tebliğ edilmiş olup, borçlunun takibin şekline göre yasal sürüde icra dairesine verdiği borca itiraz dilekçesi ile takip durmuştur. Takip hukuku kurallarına göre alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması halinde olumlu sonuç alınamayacağı için adı geçenin mahkemeye müracaata mecbur kaldığının kabulü gerekir. Bu durumda peşin alınan harcın alacaklıya iadesi yönündeki istem Yasanın anılan hükmüne uygundur.


  Karar:


  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 29/3. maddesi hükmüne göre “ilama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.” Somut olayda alacaklı bir belgeye dayalı olmadan genel haciz yolu ile adi takip yapmış borçluya örnek 7 nolu ödeme emri tebliğ edilmiş olup, borçlunun takibin şekline göre yasal sürüde icra dairesine verdiği borca itiraz dilekçesi ile takip durmuştur. Takip hukuku kurallarına göre alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması halinde olumlu sonuç alınamayacağı için adı geçenin mahkemeye müracaata mecbur kaldığının kabulü gerekir. Bu durumda peşin alınan harcın alacaklıya iadesi yönündeki istem Yasanın anılan hükmüne uygundur. Zira; Yasada, harcın geri verilmesi veya açılacak davadaki harca mahsup edilmesi yönünde alacaklıya seçimli bir hak tanınmıştır. (Pr. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sahife, 109,224)
  O halde şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 14.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Tüketici şikayetleri] Para iadesi yada fatura iptali
  04.08.2016 tarihinde turkcellden faturama 160tl ek olarak 36 ay taksitle almis oldugum samsung s7 edge cihazim 10.10.2016 tarihinde arizalandi ve...
  Yazan: Serdar2128 Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 1
  Son İleti: 15-11-2016, 22:45:42
 2. Yargılama masraflarını geri alma ve harcın iadesi
  Merhaba sayın arkadaşlar; Bundan 4-5 ay kadar önce icra mahkemesine borca itiraz davası açtım ve kazandım. Kararda yargı ve ihbar ücretinin...
  Yazan: emrahsengul Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-02-2015, 22:49:27
 3. Öğrenci yurdu sözleşmesinin iptali, senet iadesi
  Öğrenci yurdunda yaklaşık 1 hafta kadar kısa bir süre kaldım. Daha sonra avukat ile gidip senedi aldım yurttan ayrıldım. Ancak sözleşmeyi vermedi....
  Yazan: CerenY Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 10-12-2014, 04:05:22
 4. "İstek halinde harcın iadesi"
  mahkeme verdiği kararda "peşin alınan 212.000.000 TL harcın istek halinde iadesine..."diye karar vermiş.Bu harç parasını nereden,kimden...
  Yazan: ercan_kanar Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 23-07-2004, 11:05:01
 5. Takibin iptali-haczin düşmesi
  Öncelikle bu siteyi yaratan ve katkılarıyla emek veren herkesi kutluyorum. Başımı ağrıtan problemin çözümünde bilgi veren herkese şimdiden teşekkür...
  Yazan: nehir Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 18-10-2003, 23:36:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.