Merhaba, mersis adresim doğru olduğu halde başka adrese tebligat yolladıkları için 3 tebligatada itirazda bulunamadım. Borç babamındı ve beni 3.şahıs olarak borçlu durumuna düşürmüşler. Üstelik babam vefat etti ve reddi miras yaptım. Tesadüfen banka blokesinden öğrenip, tebligatta usulsüzlük davası açıp aynı gün icra dairesinede itirazımı yaptım. 09.07.2019 da açtım davayı. Takip kararının durdurulduğuna dair tebligat aldım ve e devlette tensip zaptı hazırlandı yazıyor aylardır. Hesaptaki bloke duruyor. Kredi çekemiyorum. Ne zaman sonuçlanır bu dava? Tebligatta yazanlar:

1.davanın şikayet (icra memuru muamelesi) olduğunun tespitine
2.davanın HMKnun 316/1-a maddesi uyarınca basit yargılama usulü ile görülmesine.
3..
4..
6.dilekçelerin teatisi, ihtarlı yazıların tamamlanması ve delillerin toplanmasını takiben ön inceleme aşamasına geçilmesine, HMKnın 320/1 maddesi uyarınca mümkün olan hallerde duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verilmesine, ön inceleme duruşmalı yapılacaksa tahkikat duruşması ile birleştirilerek HMK nun 139 ve 320. Maddeleri ihtaratlı taraflara duruşma günü bildirir davetiye çıkartılmasına.

8.tedbir talebinin KABULÜ ile takibin davacı yönünde DURDURULMASINA, Tensip kararlarının denetimi için dosyanın tekemmül ettiğinde incelemeye alınmasına karar verildi. 19/07/2019