24.11.2017 tarihinde açmış olduğum boşanma davası, 24.09.2019 tarihinde karara bağlandı. 28.10.2019 tarihinde gerekçeli karar geldiğinde. davacı olduğum eski eşimin benim davamda benim tanığım olarak gözükmektedir. Bu tanıklık başka bir boşanma davasında yapılmış olup benim davamla karıştırılmış ve benim davama karıştırılan bu tanıklığın benim davamı büyük bir olasılıkla kararda da etkili olduğunu düşünüyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli.