Taraflar 2007 yılında evlenmiş, 2009 yılında bir konut kooperatifine girmiş, kooperatif devam etmesine rağmen 2013 yılında kat irtifakı tapusu çıkmış ve tapu paylaşımı taraflar arasında 1/2 hisse olarak yapılmış, 2016 yılında boşanma davası açılmış ve süreç istinafta devam etmektedir. Tapunun çıktığı tarihe kadar tüm ödemeler yapılmış, bundan sonraki süreçte zaman zaman ödeme yapılmamıştır. Boşanma davası açıldığında 120bin TL ödeme yapılmış, 40bin TL kooperatif borcu bulunmaktadır. Boşanma davası sonrasında ise 30 bin TL miktar borç oluşmuş ve artarak devam etmektedir.

1- Kooperatif üyesi tek olduğu için, Kooperatif yönetimi borçların ödenmesini üyeden talep etmektedir.
2- Kooperatif ve üyelik devam ettiği için tapunun değeri net olarak bilinmemektedir, aidatlar devam etmektedir ve değer artışı olmaktadır.

Bu durumda,

- Kooperatif üyesi taraf, tapunun 1/2 hissesine sahip olduğu için bu aşamadan sonra tüm borcu öderse, karşı tarafın 1/2 hissesi üzerinde hak iddia edebilir mi, yolu nedir?
- Tüm borcu ödeme imkanı olmayan kooperatif üyesi tarafa Kooperatif tarafından açılan icra davasında nasıl bir yol izlenmelidir? Borcun yarısı 1/2 tapu ortağı olan diğer taraftan talep edilebilir mi?
- Kooperatif, ödemelerin yapılmadığı için, tapu iptal davası açarak tapunun tamamında hak iddia edebilir mi?
- Kooperatif üyesi ortak üyelikten istifa ederek karşılığında tapu ya da hisse devri yapabilir mi?