Ortaklığın giderilmesi davası karara çıkarak satış müdürlüğüne devredilmiş. Satış dosyasında bilirkişi raporu ile taşınmazın kıymet takdiri belirlenerek itiraz süreci beklenirken, dosyaya tapudan emsal satışların istenilmesi talebi ile itirazda bulunulmuş.
Mahkeme itirazı değerlendirerek satış dosyasında tapu emsalleri getirtmiş.
Ancak, bilindiği üzere tapuda gösterilen satışların bir çoğu arsa rayiç bedelleri üzerinden yapılıyor. Ayrıca icra hukuk mahkemeleri ve icra dosyalarında kıymet takdiri yapıldığı gibi, sulh hukuk dosyalarında da serbest piyasa rakamları kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla, tapu satışları sadece kamulaştırma dosyalarında değerlendirmeye alınabilir. Dava dosyasına sunulan bu satışlar, bilirkişi raporu ile belirlenen rakamı düşürür mü? Bilirkişi bu satışları değerlendirmeye almalı mıdır?