Kaybettiğimiz bir dava ile ilgili tarafımıza ilamlı icra gönderildi. Esasa ilişkin itirazlar sürüyor ancak tarafımıza gelen icra emrinde icra dairesi IBAN'ı yazılmamış. Bununla ilgili olarak süresi içerisinde İcra Mahkemesine itiraz ettim. Dava dilekçesinde açıkça mevzuat ve içtihatı belirttim.

İlgili kararlar; YARGITAY 12. H.D. E:2016/2078, K:2016/13872, T:11.05.2016 içtihadı ve İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/950 Esas, 2018/925 Karar ve 14/09/2018 tarihli kararı; "Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı banka hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması ödeme emrinin iptalini gerektirir". Ayrıca ödeme emrinde tarih, İcra müdürü adı da yoktur. Bunları da dilekçede belirttim.

Dava kabul edildi, tarafıma cevap dilekçesi tebliğ edilmedi ancak karşı taraf cevap dilekçesi verip, sonradan tamamlanabilir bir eksiklik olduğu için iptal gerekmez demiş. İcra hakimliği de aynı bu gerekçe ile "kesin" olarak davanın reddine karar vermiş.

Ortada içtihat ve örnek yargı kararı var ve hakimlik açıkça bu mevzuata aykırı hareket etmiş. Ben bu durumu kabul etmiyorum. Burada kesin karara karşı temyiz yoluna mı gideyim, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na müracaatla kanun yararına temyiz mi talep edeyim, veya başka bir hareket tarzı mı izleyeyim. Değerli görüşlerinizi bekliyorum.

Ayrıca, ödeme için tekrar ödeme emri gelmesini beklemeli miyim yoksa bahsettiğim emir ile ödeme yapayım mı? görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.