Herkese merhaba,

Mirasçılar arasında imzalanan bir satış vaadi sözleşmesi mevcut.
Sözleşmede 7 hissedar var. Bu hissedarlardan 4 tanesi hissesini diğer 3 kardeşe satıyor. Satış yapan 4 kardeşten 1 tanesi şuanda bu satış vaadi sözleşmesine itiraz ediyor. Diğer geri kalan kardeşler bu satış vaadi sözleşmesine itiraz etmiyorlar. Satış vaadinin 10 yıllık zaman aşımı süresini geçiriyor. Bu geçen sürenin bir önemi olmadığını yargıtay kararlarıyla görüyorum. Sebebi ise mirasçılar arasında zaman aşımı aranmıyor. Satış vaadi sözleşmesi usulüne uygun olarak yapılmıştır. Aklıma takılan tek soru işareti şudur. Satış vaadi sözleşmesi yapılırken. Eski parayla 500.000.000 yani günümüz parası 500 Tl ye göre yapılmıştır. Bilir kişi raporunda satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı tarihte 110 bin TL rakam belirlenmiştir. Satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı tarihteki tutardan çok aşağıda olan bir rakamdır. Yalnız satış vaadi sözleşmesinde ''satmayı vaad ve taahhüt ediyoruz bedelini nakten ve tamamen aldık. Bu tarihten itibaren dilediklerince tasarrufta bulunmalarına ve kendi adlarına kayıt ve tescil ettirmelerine muvafakat ederiz''. İbaresi var. Satış vaadi sözleşmesine itiraz eden kardeş ifadesinde ben neye imza attığımı bilmiyorum. Bana verasetname için imza attırdılar şeklinde ifade veriyor. O tarihte bu satış vaadi sözleşmesine şahitlik eden kişileri de mahkemede şahit gösterildi. Şahitler satışın gerçekleştiğini onayladı. İtiraz eden kardeş mahkemeye karısı ve oğlunu şahit olarak getirdi. Sizlere sorum satış vaadi sözleşmesinin üzerinde yazan tutar bilir kişi raporundan çok aşağıda olması bu satış vaadi sözleşmesini geçersiz kılar mı. Bu davanın sonucu ile ilgili görüşleriniz nelerdir.

Benzeşen özellikteki rastgele konular: