Kişisel veri nedir?
Kişisel verilerin korunması kanunu nedir?
Kişisel verinin korunması neden şimdi önem kazandı?

"..Artık gelecekte sadece mühendisler veya sadece avukatlar değil en az iki disiplinler arası meslek dalının birlikte çalışma ve işbirliğine mecbur kaldığı döneme giriyoruz. Kişisel verilerin korunması sadece TBMM'de çıkarılan bir kanunla yeterli olmayacaktır. Zira bilgi güvenliğini sağlayacak aygıt ve yazılım yurt dışı kaynaklı olduğu sürece ulusal veri güvenliği de tam olarak sağlanamayacaktır. Bu nedenlerle yerli yazılım ve teknolojilerinin desteklenmesi milli kaynaklarla çözümler üretilmesi şarttır."

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri: Gerçek kişinin; belirli ya da belirlenebilir nitelikteki, doğum tarihi, doğum yeri, telefonu, tercihleri, sağlık bilgileri ve aile bilgileri gibi o kişiyi tanımlayan her türlü bilgidir.

En basit tanımıyla kişisel verilerin korunması, Anayasal koruma altındaki özel hayatın gizliliği ve kişiye özel bilgilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu surette temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır diyebiliriz.

Kişisel verinin korunması neden şimdi önem kazandı?

Dünya; 4. Sanayi Devrimi ya da Endüstri 4.0 ile birlikte yeni bir döneme girmiştir. Aynı şekilde küresel web dünyası da otomasyon dönemine girmiştir. Robotik otomasyonun en yaygın şekilde kullanıldığı dönemdeyiz.

Kişisel verinin korunması İnternet'in teknik olarak gelişimi ve bilginin daha kolay ulaşılabilir olması ile birlikte daha da önem kazanmıştır.

Yukarıda açıkladığımız üzere kişinin geliri, konumu, yaşı, politik tercihleri dijital dünyada bir tık ile küresel ağ yardımıyla dünyanın öbür ucuna iletilebilir. Bir anlamda, sadece ilgili kişinin görebildiği, özel bilgiler; Facebook, Twitter, Amazon, Alibaba gibi global küresel ticari kuruşların veri tabanında yer alabilir. Makalenin tamamını kaynak siteden okuyabilirsiniz. Makalenin tamamı