2012 yılında (Trafik) İş Kazası geçiren sigortalı Trafik Kazası tutanağında asli kusurlu olmasına rağmen; SGK yanlış hesaplama ile istirahat raporu ücretlerini fazla ödemiştir. İstirahat süresi 2016 yılının sonuna kadar devam etmiştir. 2015 yılı Aralık ayında müfettiş raporu yazılması ile sigortalıya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile borç tahakkuk ettirilir. Kurum personeli kendi hataları ortaya çıkmasın diye sigortalıya resmi tebligat yapılmaz. Sigortalı Kuruma çağırılır, fazla ve yersiz ödeme yapıldığı izah edilir, sigortalının kurumda birikmiş maaşları ile bekleyen istirahat ücretlerinden bu bedelin faizsiz olarak tahsil edileceği şifahi olarak bildirilerek tahakkuk ettirilen borç miktarı tahsil edilerek 2016 yılı Mayıs ayında borç kapatılır. Sigortalı İş Kazasından dolayı Aylık Gelir almaya başlar. 2018 yılı Şubat ayında da Malülen Emekli olur. 2019 yılı Şubat ayında sigortalının cep telefonuna Kastamonu'da aleyhine SGK tarafından alacak davası açıldığına dair SMS gelir. Kastamonuya giden Sigortalı bu davanın aslında 2016 yılında birikmiş maaşlarından ve rapor istirahat paralarından kesilen fazla ve yersiz ödemeler olduğunu öğrenir. Sigortalı 2015/2016 ve 2018 yıllarında Kadıköy SGM deki bazı personellerin kendisine haksız uygulamalar yaptıkları için 9 defa şikayet başvurusunda bulunmuştur. Şikayet ettiği personelden bir kişi; daha önce sigortalının hak edişlerinden mahsup edilen fazla ve yersiz ödemenin miktarını 2018 yılında ödenmemiş gibi İl Müdürlüğüne yazı yazıp, kısım amiri ile ilgili Müdür Yardımcısına imzalattığı evraklar ile aleyhine Kurum tarafından alacak davası açılmıştır.

Sorular:
1)- 2018 yılında hazırlanan dosyadaki evrak, içeriği gerçek olmadığı için Sahte Resmi Belge midir?
2)- Alacak davasının açılması Mükerrer Tahsilata teşebbüs müdür?
3)- Alacak davası için tanzim edilen dosya; İstanbul SGM, Ankara SGM, Kastamonu SGM de yazışmalar ile dolaşmıştır. Bu yazışmalarda imzası olan herkes şikayet edilebilir mi?
4)- Görevi Kötüye Kullanma suçu var mıdır?
5)- Ön İnceleme Duruşmasından 40 gün önce Kastamonu SGM sigortalının 2016 yılında borcu ödediğine dair İstanbuldan gelen resmi yazıyı mükerrer tahsilata neden olacak davayı geri çekmesi için anlaşmalı kurum avukatına mail ile gönderiyor. Ancak avukat bu resmi belgeyi mahkemeden gizliyor. Ön inceleme duruşmasında davanın kabulüne karar veriliyor. Avukatın bu belgeyi mahkemeye bildirmemesi TCK 205 e mi girer?
6)- Sigortalı 2016 yılında borcun mahsuplaşarak ödendiğine dair belgeleri Bilgi Edinme Kanunu gereğince temin etmek için CİMER üzerinden 2 defa SGK ya müracat eder. Kadıköy SGM 4 aydır cevap vermez. Bu suç mudur?

Avukat arkadaşların yorumlarını bekliyorum.