Merhabalar,

696 sayılı KHK ile taşeron iken kamu işçisi statüsüne geçirildik.
4 Nisan 2018 tarihinden itibaren yılda 4'e bölünmüş şekilde 2 maaş ikramiye verilmeye başlanıldı.(Çalışma Bakanlığının çıkarttığı TİS ile)
Geçiş sürecinde KHK'nın 127. maddesinde "Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara
veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde
bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez
ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez." hükmüne
yer verilen bir evrak imzalatıldı. Bu evrak geçmiş dönemlere ait izinler, fazla mesai, alacak verecek davalarından feragat ettiğimize dairdi.

Buraya kadar her şey normal.
Fakat 2017 yılının ortalarına doğru yaklaşık 30 personelin sözleşmesi fesh edilmişti(Kamu işçisi statüsüne daha geçiş yapılmadığı zaman). Dolayısıyla tazminat davaları vs. ödemelerini aldılar.
Ama öğrendik ki, taşeron şirketi aracılığı ile kamuda çalışıyorsak tediye yatırılması gerekiyormuş. Çıkartılan arkadaşlarımızdan birisi dava açıyor, gerekçeli kararını alıyor ve kuruma icra takibi başlatıyor.

Feragatname imzalanırken böyle bir hakkımızın olduğunu bilmediğimiz gibi(yaklaşık 200 personel) 5 yıldır aynı kurumda çalışan biri olarak hiçbir zaman tediye olarak ödeme almadık.
Bu konuda hukuki süreçte imzalanan feragatname bize engel olur mu? Nasıl bir aksiyon almamız gerekir?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.