Saygıdeğer Hukukçular,
Borçluların icra Takibinden Mal kaçırmak Kastı ile Hareket Ettiğini Yıllardır Taşınır Mallarını ve Kiracım oldukları iş yerini Defalarca Devir Ettiğini öğrendim, Bu Adrese Düzenlenmiş 3-4 Tane Vergi Kaydı olduğunu ve Hepsinin Yakınları olduğunu öğrendim. Alacaklarımı Tahsil için Muvazaalı işlemlerinin iptali veya İstikak Davası Açmak Zorunda Kalacağımı Düşünüyorum.
İddiamı ispat için Yakınları Dahil olacak Şekilde Vergi Dairesinden Faaliyet Başlangıç Bitiş Raporları, Aralarında Yaptıkları Bankacılık işlemlerinin Detayları, Aktif ve Pasif Tapu Araç Alım-Satım Kayıtları Gibi Delillere Nasıl ulaşılır ?
Savcılığa T.C.K. 158. Maddeye İstinaden Suç Duyurusunda Bulunarak, Soruşturma Kapsamında ulaşılan Delillerden İstihkak Davası Açtığımda Delil olarak Faydalanma imkanım olur mu ? Böyle Bir Talepte Bulunabilir miyim ?