+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Güvenlik soruşturması hk.

Güvenlik soruşturması hk. Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2019
  Nerede
  Çanakkale
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Güvenlik soruşturması hk.

  2015 tarihinde tarafıma açılan dava sonucunda karşı tarafın zarar karşılandı ve karşı taraf şikayetini geri aldı habg kararı verildi hakkımda. Devlet memuru için sınavı kazandım güvenlik araştırmasında olumsuz olur mu? Eğer olumsuz olursa ne gibi bir yol izlemeliyim. Daha önce böyle bir şey başına gelen oldumu. O kadar emeğim boşa ve masrafım boşa gitmesin istiyorum.Şimdiden teşekkürler iyi günler dilerim...  Hukuki NET Güncel Haber

  Güvenlik soruşturması hk. konulu yargıtay kararı ara
  Güvenlik soruşturması hk. konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2017
  Nerede
  Nevşehir
  İletiler
  19
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Güvenlik soruşturması hk.

  hagb kararları ne olursa olsun memurluk için engel değil ama bazen bazı kurumlar uygulamada sorun çıkarıyor bu durum hasıl olursa mahkeme ile hakkınızı tekrar kazanabilirsiniz

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2019
  Nerede
  Çanakkale
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Güvenlik soruşturması hk.

  Alıntı darkness5074 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  hagb kararları ne olursa olsun memurluk için engel değil ama bazen bazı kurumlar uygulamada sorun çıkarıyor bu durum hasıl olursa mahkeme ile hakkınızı tekrar kazanabilirsiniz
  teşekkür ederim bu konu beni rahatlattı ama kurum Polis
  Akedemisi

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2018
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  218
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Güvenlik soruşturması hk.

  Alıntı Kelebek17 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  2015 tarihinde tarafıma açılan dava sonucunda karşı tarafın zarar karşılandı ve karşı taraf şikayetini geri aldı habg kararı verildi hakkımda. Devlet memuru için sınavı kazandım güvenlik araştırmasında olumsuz olur mu? Eğer olumsuz olursa ne gibi bir yol izlemeliyim. Daha önce böyle bir şey başına gelen oldumu. O kadar emeğim boşa ve masrafım boşa gitmesin istiyorum.Şimdiden teşekkürler iyi günler dilerim...
  https://twitter.com/IhtisasH

  İSTEMİN ÖZETİ :Davacı tarafından; İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 02/03/2015 tarihinde yapılan infaz ve koruma öğrenciliği sınavında başarılı olan ve 08/04/2015 tarihli Olur ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine geçici kaydı yapıldıktan sonra yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda "yaralama" suçunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olduğundan güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilmesi ile öğrenciliğinin geçici kabulüne dair alınan 08/04/2015 tarihli Olur'un kendisiyle ilgili kısmının iptal edilerek ilişiğinin kesilmesine dair tesis edilen 12.08.2015 tarihli ve 6709/12847 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 12.4.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 8. maddesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının; gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince, yapılacağı öngörülmüş, 15. Maddesinde ise yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Başbakanlıkta kurulacak Değerlendirme Komisyonu Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürünün katılımıyla oluşacağı hükümlerinin yeraldığı, davacının yargılandığı davalardaki suçun vasıf ve mahiyeti ile görevin önemi ve gerektirdiği nitelikler dikkate alındığında, öğrenciliğinin geçici kabulüne dair alınan 08/04/2015 tarihli Olur'un kendisiyle ilgili kısmının iptal edilerek ilişiğinin kesilmesine dair tesis edilen dava konusu işlemde yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 06/10/2016 gün ve E:2015/2177, K:2016/3466 sayılı kararın; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranılması sebebiyle Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.04.2015 tarihli E:2009/1103, K:2010/166 sayılı ek kararı ile davanın düşmesine karar verildiği iddialarıylakaldırılması istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ :Dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf başvurunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanunla değişik 45. maddesi uyarınca dosya incelenerek gereği görüşüldü:

  İstinafa konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine; istinaf aşamasında yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 183,80 TL yargılama giderinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına; istinaf aşamasında yersiz alınan 29,20 TL karar harcının isteği halinde davacıya iadesine; posta gideri avansından artan miktarın istinaf talebinde bulunan tarafa iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştayda temyiz yolu açık olmak üzere, 20/12/2017tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  https://twitter.com/IhtisasH

  - - - Updated - - -

  Alıntı Kelebek17 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  2015 tarihinde tarafıma açılan dava sonucunda karşı tarafın zarar karşılandı ve karşı taraf şikayetini geri aldı habg kararı verildi hakkımda. Devlet memuru için sınavı kazandım güvenlik araştırmasında olumsuz olur mu? Eğer olumsuz olursa ne gibi bir yol izlemeliyim. Daha önce böyle bir şey başına gelen oldumu. O kadar emeğim boşa ve masrafım boşa gitmesin istiyorum.Şimdiden teşekkürler iyi günler dilerim...
  https://twitter.com/IhtisasH

  İSTEMİN ÖZETİ :Ankara14.İdareMahkemesi'nce verilen 10/10/2018gün ve E:2017/2283, K:2018/2029sayılı kararın, istinaf incelemesine tabi tutularak, kaldırılması istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ :Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, dosya esastan tekemmül etmiş olduğundan davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeyerek, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

  Dava, Ankara Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı'nda Jandarma Uzman Çavuş Kursiyeri olan davacının, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümleri uyarınca Uzman Erbaşlık Sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 20.01.2017 tarihli işleminiptali istemiyle açılmıştır.

  Ankara14.İdareMahkemesi'nce verilen 10/10/2018gün ve E:2017/2283, K:2018/2029sayılı kararla; Uzman Erbaş Kursiyeri olarak görev yapan davacının, 19.12.2016 tarihinde Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıf Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde branşı ile ilgili kursa katıldığı, ancak, davacının Düziçi Asliye Ceza Mahkemesinin 10.10.2011 tarih ve E:2011/182 K:2011/248 sayılı kararı ile; silahla kasten basit yaralama suçundan, neticeten 2.240,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve anılan kararın 31.10.2011 tarihinde kesinleştiğinin tespit edilmesi nedeniyle davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği, bu suretle kendisinden istifa edilemeyeceğinin anlaşıldığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, olayda; davacının, uzman erbaş olarak görev alacak personel olması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak teşkil eden “silahla kasten basit yaralama” suçuna konu fiilinin niteliği ve olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında, hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartını taşımadığı sonucuna varıldığı, bu durumda; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddinekarar verilmiştir.

  Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuk ve usule aykırı olduğu öne sürülmekte ve istinaf yoluyla kaldırılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

  4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesinde;"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmektedir.

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin amacını düzenleyen 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir." hükmü düzenlenmekte ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasında gözetilecek genel ilkeler ve uyulacak genel esaslar hakkında kurallara yer verilmektedir.

  Aynı Yönetmeliğin "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar" başlıklı 11. maddesinde;"Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, d)Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır." hükmü düzenlenmektedir.

  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun"Başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar" başlıklı 12. maddesinde,"Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. ...

  Ayrıca; a) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların, b) (Değişik birinci cümle: 22/1/2015 - 6586/78 md.) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;

  1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

  2) Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,

  ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların, ......Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. "hükmüne yer verilmiş, anılan Kanunun19. maddesinde yer alan;"Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı,müracaatın kabul edilmesi,sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne istinaden 20/09/2005 tarih ve 20942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde aranacak nitelikler" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde;"(Değişik:RG-4/2/2017-29969) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak." hükmü, (ı) bendinde; "(Değişik:RG-21/1/2016-29600)Ayrıca; 1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, 2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak." hükmü, (i) bendinde ise;"(Değişik fıkra:RG-4/2/2017-29969) Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." hükmü düzenlenmektedir.

  Dava dosyanın incelenmesinden; Uzman Erbaş Kursiyeri olan davacının, 19.12.2016 tarihinde Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıf Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde branşı ile ilgili kursa katıldığı, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında sonucunda düzenlenen istihbari bilgi notunda "davacının silahla kasten yaralama suçundan HAGB ve 5 yıl denetimli serbest 2-Yaralama suçundan mahkemesinin devam ettiği"şeklinde bilgi bulunduğundan bahisle güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği, bu suretle kendisinden istifa edilemeyeceği anlaşıldığından bahislesözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

  Olayda, davacı hakkındaki Ceza Mahkemesi kararının incelenmesinden, davacının Düziçi Asliye Ceza Mahkemesinin E:2011/182 sayılı dosyasında "silahla kasten basit yaralama" suçundan yargılandığı, suçun konusunun ise, trafikte yol verme meselesi yüzünden davacının K1 isimli bir şahısla kavga ettiği, karşılıklı birbirlerine vurdukları, davacının K1 isimli şahsa sopa ile vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı, her ikisinin de davada mağdur ve sanık sıfatıyla yer aldıkları ve anılan Mahkemece verilen 10.10.2011 tarih ve K:2011/248 sayılı karar ile, hem davacı, hem de diğer mağdur sanığın TCK'nın 86/2. maddesi uyarınca silahla (sopa ile) kasten basit yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle netice olarak 2.240,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırıldıkları, ancak bu cezanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 5. fıkrası kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

  Öte yandan, Dairemizce yapılan 13.02.2019 tarih ve E:2018/3498 sayılı ara kararımızla, "Davalı İdareden; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde düşülen not bilgisinde, "davacının silahla kasten yaralama suçundan HAGB ve 5 yıl denetimli serbest 2-Yaralama suçundan mahkemesinin devam ettiği"hususuna yer verildiği, söz konusu bilginin, "davacının silahla kasten yaralama suçundan HAGB ve 5 yıl denetimli serbest"kısmının; Mahkeme aşamasında yapılan inceleme sonucunda, davacının sanık olarak yer aldığı Düziçi Asliye Ceza Mahkemesinin 10.10.2011 tarih E:2011/182, K:2011/248 sayılı kararı olduğunun anlaşıldığı, ancak aynı bilgi notundaki, "2-Yaralama suçundan mahkemesinin devam ettiğine"dair bilginin, davacının istinaf dilekçesine davalı idarece verilen 30.01.2019 tarih ve 9140-5471-19 sayılı istinafa cevap dilekçesi ekinde bulunan 24.01.2019 tarihli yazının üçüncü sayfasında ve bu yazının ekinde yer alan güvenlik soruşturma notunda tekrar edilmek suretiyle belirtildiği görüldüğünden, davacı hakkında, Düziçi Asliye Ceza Mahkemesinin 10.10.2011 tarih E:2011/182, K:2011/248 sayılı kararı ile sonuçlanan ceza yargılamasından başka bir ceza yargılamasının ve soruşturmasının bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise sonucunun ne olduğuna dair bilgi ve belgelerin asıllarının veya tasdikli birer suretinin gönderilmesinin" istenildiği, davalı idarece verilen 07.03.2016 tarih ve 1018340 sayılı ara kararı cevabında, idareleri uhdesinde davacı hakkında dosyaya sunulabilecek başkaca bilgi ve belgenin bulunmadığı şeklinde cevap verildiği, dolayısıyla istihbari bilgi notunda yer alan "2-Yaralama suçundan mahkemesinin devam ettiği"şeklindeki bilginin davacının durumuna engel bir durum oluşturmayacağı açıktır.

  Bilgi notundaki "davacının silahla kasten yaralama suçundan HAGB ve 5 yıl denetimli serbest"şeklindeki kısmına gelince;

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 5. fıkrasında,"Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder."8. fıkrasında,"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. (...) Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur." 10. fıkrasında ise, "Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir." hükmüne yer verilmiştir.

  Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine göre, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeden önce sanığın sabit bulunan eylemine uygun bir ceza belirlenmekte ve mahkûmiyet hükmü kurulmaktadır. Ancak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sanık hakkında kurulan hükmün hukuki bir sonuç doğurmayacağı, Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre, sanığın fiili işlediği sabit olmakla birlikte, Kanunda öngörülen denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davranılması ve öngörülen diğer koşulların varlığı halinde suçun hiç işlenmemiş gibi kabul edileceği açıktır.

  Olayda, Ceza Mahkemesince davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanunu'nunn 231. maddesi kapsamında değerlendirilerek ve maddede aranılan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmedildiği, anılan maddede ise hükmün açıklamasının geri bırakılması halinde hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmayacağının ifade edildiği, ayrıca Ceza Mahkemesi kararına konu kasten basit yaralama suçunun yukarıda hükmüne yer verilen Yönetmeliğin 6/ı maddesi kapsamında yer alan katalog suçlardan olmadığı, davacının işlediği ve ceza almasına sebep olan suçun vasfı ve mahiyeti ile yerine getirilmesi gereken kamu görevinin önemi ve gerektirdiği nitelikleri dikkate alındığında, davacının Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (g) maddesinde yer alan güvenlik soruşturması olumlu olmak maddesi kapsamında da uzman çavuşluk mesleğine engel olmadığı anlaşıldığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise yasal isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle,davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE,Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce verilen 10/10/2018 gün ve E:2017/2283, K:2018/2029 sayılı kararınKALDIRILMASINA;dava konusu işleminİPTALİNE, davacının adli yardım talebinin istinaf aşamasında kabul edilmiş olması nedeniyle istinaf safhasında davacıdan alınmamış olan 168,10 TL yargılama giderinin tahsili içinkarar kesinleştikten sonra davalı idareye müzekkere YAZILMASINA,davacı tarafından Mahkeme aşamasında yapılan 138,40 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya VERİLMESİNE, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren30 gün içinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere, 10/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  https://twitter.com/IhtisasH

  - - - Updated - - -

  Alıntı Kelebek17 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  2015 tarihinde tarafıma açılan dava sonucunda karşı tarafın zarar karşılandı ve karşı taraf şikayetini geri aldı habg kararı verildi hakkımda. Devlet memuru için sınavı kazandım güvenlik araştırmasında olumsuz olur mu? Eğer olumsuz olursa ne gibi bir yol izlemeliyim. Daha önce böyle bir şey başına gelen oldumu. O kadar emeğim boşa ve masrafım boşa gitmesin istiyorum.Şimdiden teşekkürler iyi günler dilerim...
  Size 2 farklı karar gönderim. Şahsi kanaatim, sorun yaşamamanız gerektiği yönünde ..

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. özel güvenlik güvenlik soruşturması hakkında
  öncelikle merhaba.benim bir sıkıntım var ve kimseden cvp alamadım lütfen cvplarsanız sevinirim. ben 10 ay önce felan eski kimliğim yerine yeni kimlik...
  Yazan: 2han Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 25-02-2019, 22:53:50
 2. [Suçlar] Güvenlik Soruşturması
  Merhabalar gezi eylemlerine katılmıştım. Amacım sadece demokratikti ve yürüyüşlere gittiğim sürece polis abilerle hiç bir münakaşa yaşamadım . Ne...
  Yazan: xvoldemortx6 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 31-10-2016, 10:43:56
 3. Güvenlik Personeli Eş Adaylarına Yapılan Güvenlik Soruşturması
  Merhaba sayın hukukçu arkadaşlar, Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğumuz erkek arkadaşımla yakında evlenmeyi düşünüyoruz ve kendisi MİT personeli. ...
  Yazan: hayatmecmuasi Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 12-08-2014, 00:09:33
 4. Güvenlik soruşturması
  :(Öncelikle Herkese hayatlarında Başarılar cezasız bir yaşam diliyorum. şimdi Arkadaşlar Aralık 2012 yılında hakkımda kullanmak için uyuşturucu ve...
  Yazan: serdaracikgoz Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 10-03-2014, 09:05:48
 5. Güvenlik soruşturması
  Uzman jandarma okulunu kazandım ancak güvenlik soruşturması ile ilgili sorunum var... 2 abim meyveli ağaç kesmek suçundan 1,5 yıl ceza evinde...
  Yazan: pasa2323 Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 26-01-2010, 01:05:15

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.