Toki İstanbul için kişinin gelirinin 4800 TL yi aşmamasını şart koşuyor.
Örnek :
Kişi emekli 2000 TL emekli maaşı alıyor.
Ayrıca biri ile bankada ortak parası var bu paradan 4600 TL faiz geliri elde ediyor bu iki kişi. Dolayısı ile emekliye
4600 / 2 = 2300 TL düşüyor.

Emekli Maaşı + Faiz Geliri = 2000 + 2300 = 4300 TL Toplam geliri oluyor.
4300 TL < 4800 TL olduğu için bu kişi Toki gelir şartını yerine getirir mi ?

Yoksa faiz geliri olması Toki başvurusunu engeller mi ?