Yönetici denen adam ile aram iyi değil. Çatı tamiri yapılacakmış, daha önce 4000 istedikleri rakam daire başı 10.000'e çıkmış. Bana da iki de bir kapıcı telefon açıp şu kadar para hazırlayın, şu kadar peşinat olacakmış, senet yapılcakmış diyor. Kurul toplanmadı diyorum, toplanılacak, karar alınınca size kararın resmini çekip atarım diyor. Buna hakkı var mı? Canının istediğine haber verip canının istediğine haber vermeyecek mi? Apartman toplantısı çağrısı örneğini buldum nette, onun tebliğ edilmesi gerekmez mi?

- - - Updated - - -


Şunu buldum, az önce şunu kopyaladım ama çıkmamış:

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kat mülkiyetine göre; olağanüstü toplantı için en az on beş gün önce bütün kat maliklerine çağrı yapılması kuralı emredici nitelikte olup, yasanın emredici bu hükmüne uyulmadan yapılan toplantı ve alınan kararların, diğer hususların incelenmesine gerek olmadan iptaline karar verilmesi gerekir. Davacının iptali istenen olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısına usulünce çağrılmadığı ve kararların tebliğ edilmediği sabit olduğundan, davanın 33. maddeye göre altı aylık süre içerisinde açıldığı gözetilerek kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

Bizi öyle ya da böyle davet etmeyecekler galiba. Apartmanda bildirim panosu yok, kapıcı da telefon açarak bana hemen bu hafta, bir gün önceden haber veririz tarzı cümleler kuruyor. Yalan beyanda bulunp apartmana astık haber verdik, siz görmemişsiniz ya da telefonda söyledik derlerse itiraz etmeye hakkımız olur mu?