+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2016
  Nerede
  hatay
  İletiler
  44
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge

  Merhaba işyerinde böyle bir sözleşme imzalamam isteniyor, çok genel, herşeyin gizli bilgi olduğu bir tanım içeriyor, imzalamak zorunda mıyım.

  GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  1-TARAFLAR

  İŞVERENİN

  ÜNVANI :
  VE ADRESİ
  SSK İş yeri Sicil No:
  PERSONELİN

  Adı ve soyadı :
  SSK sicil no :


  Doğum Yeri ve Yılı :
  İkametgah adresi :

  Ev ve Cep Telefon No: :


  2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Sözleşmenin konusu, işyerinin ve işverenin yürütmekte olduğu işler ve çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine işveren tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin işverenden onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


  3-GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

  Sözleşmede tanımlanan işler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, iş, metod, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır olarak kabul edilir.


  4-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  İşveren kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  İşveren tarafından işçiye teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, isverenin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin işveren tarafından öğrenilmesi halinde, işçi bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

  İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile işverenin maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  5-SÜRE

  İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, işveren ile işçi arasında iş sözleşmesi akdi ile başlayıp iş akdi bittiği tarihten itibaren 6 ay sonra bitecektir.

  6-TEBLİGAT

  Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (değişiklikten itibaren 7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

  7-CEZAİ ŞART

  Yukarıda yazılan şartlara uyulmaması durumunda 50.000,00 TL cezai şart uygulanır.

  8-UYUŞMAZLIK

  İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle ..................... tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.

  İŞVEREN İŞÇİ  Hukuki NET Güncel Haber

  Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge konulu yargıtay kararı ara
  Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.726
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge

  Burada "çok genel" ne var anlamadım. Mesela ben bir işyerinde çalışıyorum ama onu bunu geçiniz, ne iş yaptığımızı, kime iş yaptığımızı söylememiz bile yasak. Çünkü müşterimiz böyle istiyor. Müşterimiz de bu konuda sonuna dek haklı. Tahmin ediyorum ki patronunuz büyük bir kurumdan bir iş aldı ve o büyük kurum bunu patronunuzdan talep etti. Böyle bir şey var mı?
  Bunu imzalamak istemeyebilirsiniz elbet. Ancak bu durumda işveren de sizi çalıştırmaya devam etmek istemeyebilir.
  Benim kanım şudur: Siz, şirketin sırlarını / bilgilerini başkalarına vermeyi düşünmeyeceğinize göre, imzalayın bence.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2016
  Nerede
  hatay
  İletiler
  44
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge

  Alıntı Şenol Eker rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Burada "çok genel" ne var anlamadım. Mesela ben bir işyerinde çalışıyorum ama onu bunu geçiniz, ne iş yaptığımızı, kime iş yaptığımızı söylememiz bile yasak. Çünkü müşterimiz böyle istiyor. Müşterimiz de bu konuda sonuna dek haklı. Tahmin ediyorum ki patronunuz büyük bir kurumdan bir iş aldı ve o büyük kurum bunu patronunuzdan talep etti. Böyle bir şey var mı?
  Bunu imzalamak istemeyebilirsiniz elbet. Ancak bu durumda işveren de sizi çalıştırmaya devam etmek istemeyebilir.
  Benim kanım şudur: Siz, şirketin sırlarını / bilgilerini başkalarına vermeyi düşünmeyeceğinize göre, imzalayın bence.
  =============
  Aşağıdaki cümle çok yuvarlak bir cümle
  =============
  her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.
  =====================

  Bir de bu aşağıdaki gizliliği açkça belirtilen ibaresi var, ancak böyle açıkca bildirilen bir belge vermediler.

  kendisine işveren tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin işverenden onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
  ====================

  Tabiki şirketin sırlarını açıklayacak değiliz, ancak bu iki madde aklımı karıştırdı,

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.726
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge

  Birinci madde, şudur:
  Patron size bir "sır" verdiğinde siz, "Yolda düşürmüşüm, eve hırsız girmiş, hesabımı hacklemişler" diyerek sırrı kaptırmayacaksınız. Bunun anlamı da şu: O sırrı doğru düzgün saklayacaksınız, koruyacaksınız. Çaldırır / kaybederseniz sorumlu sizsiniz.

  Size belge verilmediyse, daha henüz sır olan bir şey yok demektir. O belge verildiğinde sorumlu olacaksınız. Belgenin verildiğinin ispatı işverene aittir. Zaten sizin bu belgeyi imzalamadan sırların verilmeMesi doğal değil mi?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda mıyım, çok genel terimler içeren bir belge

  Merhaba,
  Bahse konu olan sözleşme çok basit olarak sözleşme hazırlama usul ve yöntemleri dikkate alınmadan hazırlanmış sözde bir sözleşme genelde işçiyi korkutmak amacıyla yapılmakta tam anlamıyla bir geçerliliği de yoktur. Burada bir işletmenin anayasası ve bu anayasaya bağlı personel yönetmeliği ve bu personel yönetmeliği içinde işçinin yapacağı işin tanımlanması ve bu tanımlamalara göre neyin sır neyin sır olmadığının çok açık seçik yazılması gerekir.

  Sadece bu da yeterli değil sır diye bilinen bir bilginin kimlerin ulaşabildiğini (yönetici olarak) bu sırrın işletmeye ne gibi zarar vereceğini ve üstelik kişinin yaptığı işi yasal mercilerin talebi durumunda ifşa edileceğinin de ortaya konulması gerekmektedir.

  İşveren bu tip bir sözleşme ile ve eksik maddelerle özellikle cezai müeyidenin gelişi güzel bir rakamın yazılması hiç bir şey ifade etmez. Bunların karşılıklarının yazılması,rekabet etmeme sözleşmesinin birlikte olması gerekirken bunların bulunmaması sözleşmenin bir değerinin olmadığını gösterir.

  Şenol beyin de belirttiği gibi sizin yapmanız gereken işi beğendiyseniz hiç vakit kaybetmeden işveren istiyorsa imzalayınız. Tabi esas dikkat edilmesi gereken iş sözleşmenizin olup olmadığı bence o daha önemli. Kısaca iş bulmuşsunuz bu sonuç çıkmayacak mevzu yönünden kafanız karışmasın işinize başlamanız uygun olur. Bilgi edinmenizi rica ederim. Dr. Burhanettin Demircioğlu

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. gizlilik dereceli belge
  arkadaşlar msb ye karşı dava açmıştım. mahkemeye belge sunmuş ama gizli diye uyap sistemine yüklenmemiş ben İstanbul'dayım dava Ankara'da. buz...
  Yazan: kanrevan55 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-04-2019, 18:35:55
 2. [Boşanma davaları] Tanık olmak zorunda mıyım?
  Merhaba,annem ve babamın boşanma davaları var ilk duruşma bugün avukatların katılımıyla yapıldı,hakim tanıkların dinlenmesi için 15 gün sonraya gün...
  Yazan: smsnn Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 16-06-2015, 18:26:52
 3. İstifa edeceğim 15 gün çalışmak zorunda mıyım?
  Merhaba ben 26.03.2011 tarihinde başladığım işimden bugün yani 30.06.2011 tarihinde istifa ettim 15 gün mecburi olarak çalışmak durumundamıyım?Eğer...
  Yazan: bereketlialucra Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 31-07-2011, 03:24:01
 4. Tehditle senet imzalamak zorunda kaldım
  merhaba olayi kisaca anlatayim oncelikle; ufak casino tipi bir yere gittim bir arkadasimla poker oynanan. ben izleyiciydim sadece,bir arkadasim 900...
  Yazan: nahre25 Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 10-05-2009, 09:51:16
 5. Hala nafaka ödemek zorunda mıyım?
  Karımın açtığı boşanma davası, dolayısıyla nafaka ve tazminat boşanmaya sebep olacak bir kusurum olmadığı için reddedildi. Karar kesinleşene kadar...
  Yazan: kareem Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 18-04-2007, 11:23:15

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.