+ Konuyu Yanıtla
1 den 7´e kadar toplam 7 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2019
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Ben, çocuk kitabı yazarı olan bir öğretmenim.
  Görevli bulunduğum ilçede bir ortaokul müdürü, kitabımla ilgili imza günü yapmak istedi. Bunu engelli bir çocuğun masrafları yararına düzenledik.
  Dersimin olmadığı bir iş gününde bahsettiğim okulda imza gününe katıldım. Bulunduğum yerde kitap satışı yapılmadı. Önceden kitabı temin eden çocuklar bana kitabı imzalattılar ve oradan ayrıldım.
  Aynı gün içinde kendi okul müdürüm ''Bu öğretmen, izin için dilekçe vermeden imza günü düzenlemiştir. '' diye beni idari olarak şikayet etti. Hakkımda soruşturma açıldı. İfademi verdim. İmza günü etkinliğinde görev yaptığım okulun temsilcisi veya öğretmen olarak değil bir kitap yazarı olarak gittiğimi, kitap satışı yapmadığımı, sadece çocukların getirdiği kitapları imzaladığımı belirttim.
  24 Mayıs Cuma günü son savunma için bana zarf verildi. ''... okulunda imza günü etkinliği düzenlediğiniz sübuta ermiştir.Savunmanızı yazın.'' şeklinde.
  Kitabım, Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden birinden çıktı, çocuk kitabı, içinde çocuklar için sakıncalı zerre öge yok. Her yerde övülen ve talep gören bir kitap. Yani bu konuda sıkıntı yok.
  Ayrıca hem öğretmen hem yazar olan birçok arkadaşıma bunu sordum. Hiçbiri imza gününe katılıyor diye dilekçe vermemiş, izin istememiş.

  Bu konuda savunmamı nasıl yazmalıyım?
  Bana açılan soruşturma hangi maddeye dayanıyor?
  Teşekkür ederim.


  NOTLAR: 1. İmza günü, kendi okulumda dersim yoktu. Ve okul aynı ilçenin içinde.
  2. Davet edildiğim okulun idaresi de daha önce bu tür etkinliklerde izin almadıkları için bunda da almamışlar. Ve onlar da aynı soruşturmayı geçiriyor.  Hukuki NET Güncel Haber

  Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var. konulu yargıtay kararı ara
  Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var. konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  924
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Bir öğretmen dersinin olmadığı gün okulda olmak zorunda değilse o zaman sorun yok. Ama dersi olmasa da okulda bulunması gerekiyorsa bu durumda izinsiz olarak görevi terk olarak düşünülebilir. (Mevzuatınızı bilmiyorum).
  Saygılar.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2019
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Alıntı illegal rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bir öğretmen dersinin olmadığı gün okulda olmak zorunda değilse o zaman sorun yok. Ama dersi olmasa da okulda bulunması gerekiyorsa bu durumda izinsiz olarak görevi terk olarak düşünülebilir. (Mevzuatınızı bilmiyorum).
  Saygılar.
  İmza günü etkinliği düzenlendiğinde o gün dersim yoktu. İl sınırları içinde nerede olduğumun bir önemi yok.
  Soruşturma açılmasının sebebi : ''İzinsiz imza günü düzenlemek. '' Fakat, bu soruşturmayı hangi maddeye dayandırıyorlar, belli değil.
  Savunmamı yazmam gerekiyor ama yasal bir dayanak arıyorum.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  924
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  657 sayılı Kanunda (Devlet memurları kanunu) hangi fiile hangi disiplin cezası verileceği 125. madde ile düzenlenmiştir. 657 sk madde 125'e göre;

  Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
  Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)
  Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin ko-runması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terket-mek,
  c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
  B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilme-sidir.
  Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin ko-runması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
  b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belir-lenen sürede kurumuna bildirmemek,
  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davra-nışlarda bulunmak,
  e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
  f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
  ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yaz-mak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
  j) Verilen emirlere itiraz etmek,
  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
  l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
  m) (Ek:17/9/2004 - 5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
  C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
  Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izin-siz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
  g) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
  h) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
  ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranış-larda bulunmak,
  j) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.)
  D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulundu-ğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
  b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
  g) (Mülga:17/9/2004 - 5234/33 md.)
  h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez-hep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksi-zin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Dev-let itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
  n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
  E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere me-murluktan çıkarmaktır.
  Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,(1)
  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
  c) Siyasi partiye girmek,
  d) Özürsüz olarak (...)(2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
  f) (Değişik: 13/2/2011 - 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
  g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hare-ketlerde bulunmak,
  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
  ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
  l) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/61 md.) Terör ör-gütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yap-mak.
  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından si-linmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı ge-rektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.(1)
  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan me-murlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.(1)
  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
  Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
  Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.
  Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:
  Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, me-murun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
  (Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):
  Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
  Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2019
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Bilgi için teşekkür ederim. Fakat, benim sorunum bu maddelerin hiçbirinde yer almıyor.
  Savunmamı yazmak için 2 günüm kaldı, hala yasal bir dayanak bulamadım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  May 2019
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Soruşturma sonucunda 125 C-c maddesi gereğince Aylıktan 1/30 ORANINDA maaştan kesme cezası aldım.
  Bu maddenin bu konuyla alakasını bile kuramadım. İtiraz edeceğim ama bana yardımcı olabilecek tecrübeli birine ihtiyacım var.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  315
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Öğretmen olan yazar, imza günü için izin almalı mı? Soruşturma Savunması ihtiyacım var.

  Alıntı yazar48 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Soruşturma sonucunda 125 C-c maddesi gereğince Aylıktan 1/30 ORANINDA maaştan kesme cezası aldım.
  Bu maddenin bu konuyla alakasını bile kuramadım. İtiraz edeceğim ama bana yardımcı olabilecek tecrübeli birine ihtiyacım var.
  Verilen ceza ağır olmuş, geçmiş olsun. Öncelikle itiraz hakkınız var. Aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresi 7 gündür bu süreyi kaçırmayın. Bu süre çok önemli. Bu itiraz neticesinde ceza azaltılabilir, tamamen kaldırılabilir. Cezanız diyelim kaldırılmadı bu kez İdari yargıya gidebiliyorsunuz.
  .

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. 20 İş günü, iade talebi konusunda yardıma ihtiyacım var
  Herkese merhabalar. Sitede ilk mesajımın böyle uzun bir soru olması için öncelikle özür dilerim ancak işin içinden çıkamadım ve hep üye olmadan takip...
  Yazan: shario Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-11-2014, 09:13:01
 2. 13 No'lu formu (kira borcu için ödeme emri) doldurmak için yardıma ihtiyacım var.
  Merhabalar, Kirasını 4 aydır ödemeyen ve evden çıkmayan kiracıma icra yoluyla ödeme emri çıkartmak için Form 13'ü doldurmam gerekiyor. Bu aşamada...
  Yazan: yukselp Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 27-03-2013, 21:56:04
 3. Çifte imza kuralı olan kooperatifte imza yetkisi olan tek kişinin bono düzenlemesi ve şirket sorumluluğu
  Müvekkilim olan kooperatif bir yapı kooperatifi olup, ana sözleşmede çifte imza yetkisi getirilmiş ve imzaya yetkili iki kişinin imza sirküleri...
  Yazan: biranadolugenci Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-09-2010, 16:46:53
 4. Okur yazar olmayan kişinin attığı imza
  Merhabalar. Çocukları yaynında olmadığı bir zamanda müşterek olan birkaç arazinin tapularını ayırma maksadıyla okur yazar olmayan kişiden yeğenleri...
  Yazan: snnd Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-01-2010, 21:05:40
 5. DANIŞTAY:"Avukat dosyayı incelemek için savcıdan izin almalı."
  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Avukatın kollukta bulunan soruşturma dostasını incelemesi için Cumhuruyet savcısının yazılı emrini öngören...
  Yazan: Nilgül Saraç Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 24-01-2006, 09:26:21

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.