Merhaba.

Davacı/karşı davalı erkek, davalı/karşı davacı bayan eşine çekişmeli boşanma davası açıyor.

Yargılama neticesinde, yerel mahkeme davacı/karşı davalıyı tamamen kusurlu, davalı/karşı davacıyı ise tamamen kusursuz buluyor ve tarafların boşanmalarına ve davalı/karşı davacı lehine de bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmediyor.

Davalı/karşı davacı, maddi ve manevi tazminat tutarlarının yetersiz olduğunu belirterek, ilgili tutarların yükseltilmesi talebiyle istinaf yoluna başvuruyor.

İstinaf dosyası "Ön İnceleme İçin Atama Bekleniyor" aşamasında iken (dolayısıyla boşanma kararı kesinleşmemiş iken) davacı/karşı davalı vefat ediyor.

Davacı/karşı davalının varisleri, söz konusu davaya takip etmek istediklerini bir dilekçeyle istinaf mahkemesine bildiriyorlar.

Konu ile ilgili birkaç sorum vardır :

1-) Bu durumda, evlilik boşanma kararıyla mı yoksa ölümle mi sona ermiş oluyor?

2-) Davacı/karşı davalının mirasçılarının davaya devam etmeleri ne gibi bir sonuç doğurur ve davalı /karşı davacının mirastan hak sahipliğini etkiler mi?

3-) Bundan sonra, davalı/karşı davacının, istinafa taşıdığı davadan feragat etmesinin veya etmemesinin olumlu veya olumsuz neticeleri nelerdir?

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.