Merhabalar:
Bir hisseli arsamız var ve üzerinde 4 daire bulunuyor. Bu arsanın, %3,5 luk kısmı miras yolu ile bir akrabamıza geçti.
Anlaşamıyoruz ve ileride başımız belaya girmesin diye izaleyi şuyu davası açmayı düşünüyoruz.
arsa üzerindeki 4 dairenin 3 tanesi bize ait bizim arsa hisse toplamamız %72;

bu %3,5 luk arsa hissedarını aradan çıkarmak için dava yoluna gideceğiz ama şunu çok merak ediyorum

her ne kadar arsa hissesi olsa da binanın büyük bir kısmı bizim, ve vefat eden kişinin arsa hakkı fazla idi, fakat sadece 1 dairesi vardı. Miras bu kişiye geçti diye biz dava açsak diyelim ki biz binayı 500 bin bedel ile aldık bu bedelin %3,5 luk kısmını alan kişi 500 bin bedel üzerinden mi alacak yoksa

Arsanın değeri ayrı biçilecek, üzerindeki binanın değeri ayrı biçildikten sonra kişilerin hakkı ortaya çıkartılıp mı bedel alacak?