Pay ve paydaş çoğunluğu anneniz, teyzeniz ve diğer dayınız birlikte hareket ettiği sürece sizde olduğu için yeni satın alan kişi kiracıyı çıkaramaz.
Ama 4 daire ve iki dükkanın her birinde 2/16 hisse sahibi olarak oturan veya kiracıdan kendi kira hissesini talep edebilir.
Daha da kötüsü ortaklığın giderilmesi davası açarak dört daire ile iki dükkanın açık arttırma ile satılmasını sağlayabilir.

Annenizin tek başına veya diğer dayınız ve teyzenizle birlikte hareket ederek şufa hakkını kullanması sizi ilerideki problemlerden kurtaracaktır.
Ancak bunun için süreniz sınırlı. Satıştan sonra 3 ay içinde yapmanız gerekir.