Bankadan 26/3/18 İssizlik ek teminati,ölum,surekli sakatlik klozlari 2oooo tl olan banka ferdi kaza/issizlik policesi aldim
4/5/18 de ayni bankadan kredi cektim.banka mecburi diyerek krediye istinaden 2.birpolice yapti.30/11/18 de issiz kaldim.sigortaya basvurdum.krediye istinaden yapilan poliveden 12 ay da 2oooo tl odemeyi her ay verecegim hesaba yapmayi taahhut ettiler.26/3/18 tarihindeki policeden odemeyi mukerrer diye odemediler.soyledikleri policenin teminati 2oooo bin kredinin borcu 2oooo gecmiyor.2.policen parayi karsiloyor dediler.bende 1.policemde 2oooo ayri teminat diyorum olmaz diyorlar.issizlik ek teminat var dedim o olmaz dedler neden yaptinz policeyi dedim bankaya sorun.bankayi gittim ben sisteme girerim onayladimi sayisina bakmam yaparim sigortanin sorunu diyor..asagidaki maddelerden mahkemeye versem kazanirmiyim.veya baska hukuki yolu varmi
1465/1466/1467/1468 nolu kanundan alabilirmiyim.yani yillik gelirimi sigorta karsilamiyor yillik gelirimi beyan etsem o oranda diger policeden karsilansa
Olurmi
MADDE 1466- (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara
karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar
geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her biri, sigorta bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel oranında
sorumlu olur.
(2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir
para isteyemeyeceği gibi, sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle yükümlü olduğu bedele
kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının diğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı,
sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır.
cc) Çifte sigorta
MADDE 1467- (1) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı veya farklı kişiler tarafından, aynı
rizikolara karşı, aynı süreler için sigorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse, sigorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli
sayılır:
a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleşmeleri aynı zamanda yapılmış
sayılarak riziko gerçekleştiğinde sigorta bedeli, 1466 ncı maddede gösterilen oranda sigortacılar tarafından ödenir.
b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya o haklardan feragat etmişse; bu
takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazılması şarttır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz
sayılır.
c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan sorumluluğu şart kılınmış ise; bu hâlde
önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması gerekir; yazılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi
geçersiz sayılır.
MADDE 1466- (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara
karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar
geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her biri, sigorta bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel oranında
sorumlu olur.
(2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir
para isteyemeyeceği gibi, sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle yükümlü olduğu bedele
kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının diğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı,
sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır.
cc) Çifte sigorta