Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bitip sonucu ilgili kuruma gönderilen evrakın kurum komisyonunda değerlendirmesi için yasal bir süre var mıdır?
Evrak kuruma ulaştıktan ne kadar süre sonra cevap verilmesi gerekmektedir ilgili kişiye?