Vasiyetnamede saklı paya tecavüz sonrası geri alınacak gayrimenkullerin tenkisi ne şekilde gerçekleşir? Saklı pay tapuya tescil mi edilir yoksa vasiyetnamede kayrılan sağ diğer mirasçı terekeye göre nakit ödeme yaparak tüm mallarda hak sahibi mi olur?