Sayın hukukçular. Ben hukuk okumadım. Pozitif bilimler eğitimi almış ve hukukla amatör olarak ilgilenen biriyim. Hayvan hakları konusunda söz söyleyen bir kaç avukata sordum ama tutarlı bir yanıt alamadım. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?

1) Anayasayı insanlar yazmıştır. Her türlü hukuki metin insanların arasındaki ilişkiyi düzenler. Böyleyken bu metinler insanların hayvanlara karşı ödevlerini, bir başka deyişle hayvanların haklarını düzenleyebilir mi? Yalnızca kişilerden söz eden, haklarını bırakın hayvanlardan bile söz etmeyen bir anayasaya dayanarak hayvanları "hak sahipleri" kılan bir düzenleme yapılabilir mi? Mahkemelerin yargılama yetkisini aldığı ve adına kullandığı "Türk Milleti"ne hayvanlar dahil midir? Bir sokak hayvanını öldüren kişiyi hapseden mahkeme "Türk Milleti" adına karar verirken milletin tam olarak hangi hakkını korumuş olur?

2) Bilgime göre Türkiye "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi"ni imzalamamış. Ancak "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"ni kabul etmiş. Sözleşme ev hayvanlarını kapsıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarını ve kent dışında (doğal ortamında) yaşayan sahipsiz hayvanları kapsamıyor. Böyleyken sahipsiz hayvanların kamu yararı ölçütüne bakılmadan korunması gerektiğinin dayanağı nedir? Eğer 5199'a atıfta bulunacaksanız, birinci soruya dönelim.

3) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanın tanımı yok. Evcilin ve yabanın tanımı kısmen var, ama hayvanın tanımı yok. Sahipliğin tanımı da yapılmamış. Sahipliği tanımlayan bir hukuki metin var mı ve hayvanlara uygulanabilir mi? Eşya sahipliğini tanımlayan bir yasa olabilir. Hayvanların hakları varsa eşya değildirler. Eşya iseler hakları yoktur. Öyleyse hem hayvanı, hem de sahipliği tanımlamayan bir hayvanları koruma kanunuyla nasıl hüküm verilir? Yasanın sinekleri, hamamböceklerini, bağırsak kurtlarını, pireleri kapsayıp kapsamadığı konusunda dayanaklı bir yorum yapar mısınız? Sokak hayvanlarını beslemenin onların sahibi sayılmaya yetmediğini, onları ancak ve ancak mülk içinde barındırmanın sahiplik sayılabileceğini yasal dayanak göstererek kanıtlayabilir misiniz?

Değerli yanıtlarınız için teşekkür ederim.