KAYBETMİŞ OLDUĞUMUZ BİR DAVA DA DAVAYI KAZANMAMIZI SAĞLAYACAK YÜKSEK MAHKEME KARARI VARMI?

ŞİRKETİN MÜDÜR SEÇİLEN 1.ORTAKLA BERABER 2. VE 3. ÜNCÜ ORTAKLARDAN EN AZ BİRİSİNİN DAHA İMZASIYLA TEMSİL EDİLECEĞİ TİCARET SİCİL GAZETSİNDE BERLİTİLMİŞ.
T... BANKASIYLA YAPILMIŞ OLAN KREDİ SÖZLEŞMESİNDE ORTAKLARDAN 2.İNCİSİ KEFALET KISMINA KEFALET RAKAMINI, İSMİNİ, ADRESİNİ YAZIP İMZALAMIŞ. KEFALET TARİH VE KEFALET TÜRÜ KISIMLARINI BOŞ BIRAKARAK (MUHTEMELEN SONRADAN BAŞKASI TARAFINDAN DOLDURULMUŞ) 3. ORTAĞIN DA SÖZLEŞMEYİ GÖRÜP HEM KEFİL OLMASI VE HEM DE ŞİRKET KAŞESİNE 2. İMZAYI ATMASI İÇİN GKS 'Yİ BU HALİYLE 1. ORTAĞA VERMİŞ.
1. ORTAK, 3. ORTAKTAN HEM KEFALET KSIMLARINI DOLDURMASINI VE HEMDE ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNE İMZA ATMASINI İSTEYİNCE 3. ORTAK BUNDAN İMTİNA ETMİŞ. 2. VE 3. ORTAKLAR BU GKS ÜZERİNDE BAŞKA CA BİR İŞLEM YAPMADAN KISA ZAMAN İÇEİRİSNDE ŞİRKET HİSSELERİNİ 1. ORTAĞA DEVREDEREK ŞİRKETTEN AYRILMIŞLAR VE TİCARET SİCİLDE YAYINLANMIŞ.
FİLİM BUNDAN SONRA KOPUYOR.
ÜZEİNDE SADECE 2. ORTAĞIN KEFALET KISMINDA İMZASI BULUNDUĞU HALİYLE (TARİH VE KEFALET TÜRÜ EKSİKLİKLERİ AYNEN YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR) GKS BANKA TAARFINDAN TEK İMZAYLA İŞLEME SOKULUYOR, KEFALET KSISMINA BAŞKASI TARAFINDAN MÜTESELSİL YAZISI İLE BİRLİKTE TARİH ATILIYOR (ATILAN TARİH ŞİRKET HİSSE DEVRİNDEN ÖNCE-DOLAYISIYLA BU TARİHTE ŞİRKET HALA EN AZ İKİ ORTAKLA TEMSİL EDİLİYOR)
ŞİRKET KREDİLER KULLANIYOR VE BİR SÜRE SONRA ÖDEYEMEZ DURUMA GELİNCE İKİNCİ ORTAĞA HELEN İCRA TAKİBİYLE 2. ORTAK İMZALAMIŞ OLDUĞU GKS NİN İŞLEME SOKULDUĞUNU ÖĞRENİYOR.
VE SONUÇTA MAHKEME KARARI.

"Yorum:
Dava dışı şirketin getirtilen ticaret sicil kayıtlarına göre ; 25.000 YTL tutara kadar
tüm işlemler konusunda şirket müdürleri olan N…. O…. O…. V….. ve M…..D…..
tek başına temsil ve tasarrufa yetkilidir. (TSC'ne göre aslında sadece N...O... temsil ile yetkili)
25.000,00 YTL tutarı aşan işlemler söz konusu olduğunda herhangi 2 müdürün
müşterek imzaladığı bir işlem olması gerekmektedir. Yani 25.000,00 TL tutarın üstünde her ,işlem çift imza zorunludur. (Mahkeme bunu da yanlış anlıyor. N...O... + Diğer ortaklardan birisi)
Sözleşme incelendiğinde iki müdürle gereken bir sözleşmenin şirket adına N…..O….. Tarafından imzalandığı görülmektedir. Ancak davalı olan O…. da
Şirket müdürüdür. Ve bu sözleşmeyi kefil sıfatıyla imzalarken diğer kişinin tek imzalı olarak işlem yapmasına diğer müdürü olarak karşı çıkmamış ses çıkarmamış ve fiilen de kredi kullanılmıştır.
Artık diğer müdürün işlem sırasında hazır bulunması bir başka sıfatla da olsa sözleşmeyi imzalaması ve fiilen kredinin kullanılması karşısında YETKİSİZ TEMSİL savunması İYİNİYET KURALI ile bağdaşmamaktadır …………."

Yani kısaca kefillik kısmını tam olarak doldurmadığım ikinci imzayı atmadığım bir sözleşme de İYİNİYET KURALIYLA mahkum oldum. (Banka ve Diğer ortak Benden daha iyi Niyetli oldukları için)
İstinaf mahkemesine Dava açıyorum. Bu konuda örnek dava veya Yüksek Mahkeme Karar örneği vebelicekler için teşkekkür ederiz.