Merhaba
Ölen eşin mirasçıları, diğer eşin sahibi bulunduğu edinilmiş mal niteliğindeki mallardan pay alabilir mi?