Slm Binamız 4 dükkan 2 ufak daire 16 normal daire den oluşuyor. Her katta 4 daire var 2 daire ön cepheye bakıyor 2 dairede arka bahçeye bakıyor.Arka bahçeye bakan dairelerin hisse oranı 12/262 dir. ön cephedeki daireler hisse oranı 14/262 dir. Projede arka daireler ön cepheye gelmekteler. Sorum Burada yanlışlık varmı şöyleki arka daireler ön cepheye gelmekle 150 bin TL mevki farkı kazanmaktalar ayrıca hisse oranıda küçük olduğu halde ön cepheyle eşitlenmektedir.Halbuki burada bir m2 farkı olması gerekmezmidir. Projede dairelerin büyüklüğü nasıl olmalıdırki şerefiye ve hisse farkı telafi edilsin.inşaat alanıyla hisse farkı nazarı dikkate alınırsa şöyle bir hesap yaptım. arsa 1060 m2 inşaat alanı 1060x2,07=2194,2 m2 imar artış katsayısı %30 2194,2 m2x1,30= 2852,46 m2...... müteahhit payı %30 yani maliklerin sahip olduğu inşaat alanı 2194,2 m2...inşaatta toplam hisse 262 dir. Yani 1 hisse 2194,2/262=8,374 m2..... Ön Daire 14 hiise olduğundan sahip olması gereken bitmiş olan alan 8,374 m2x 14=117,23 m2......Arka dairenin bitmiş inşaat alanındaki hakkı 8,374 m2x12= 100,48 m2 YANİ ÖN DAİRE ile ARKA DAİRE ARASINDAKİ METREKARE FARKI....117,23-100,48= 16,75 m2 fark oluşuyor. Yapılan hesap yolu doğrumudur.Hakkaniyet böylemidir. Cevaplar için teşekkür ederim.