2011 yılında daireyi yapı kullanım belgesi ile birlikte aldık. Yan tarafta bulunan arsa sahibi ruhsat ve yapı kullanım belgesinin iptali için belediye'ye dava açmış ve kazanmış.

Binanın yanlarda bulunan mutfak balkonları projeye de gözükmüyormuş.

İmar barışından yararlanacağız fakat yan taraftaki arsa sahibi tekrar dava açarsa ; binanın projeye uygun hale getirmesi gibi.

İmar barışı bu tip davalara karşı güvence midir?

Yapı kullanım belgesinde mühendis ve eski Belediye başkanın imzası var.(burası küçük bir ilçe) Belediyenin sorumluluğu nedir?

Projeye uymayan müteahhitin sorumluluğu nedir ?

İmar barışından sonra yatırdığımız parayı geri almak için belediye veya müteahhite dava açabilir miyiz?