Saygıdeğer Hukukçularımız,öncelikle böyle bir site ile vatandaşlarımızın sorularını yanıtladığınız ve bizleri aydınlattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.Sitede araştırdım ama benim sorumla ilgili bir açıklamaya rastlayamadım.Bu nedenle sorma ihtiyacı duydum.Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum.Şimdiden teşekkürler saygılar...28 EYLÜL 2017 tarihinde Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetine aşağıdaki dilekçem ile müracaatta bulundum.Dilekçemin ilgili talep kısmı şöyle;

''ŞİKAYET KONUSU : İlgili Bankanın Kartel Faizi Uygulamak Suretiyle Tarafımı
Zarara Uğratması.

OLAYIN ÖZETİ : 1.Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın 08 Mart 2013 tarihinde KARAR SAYISI:13-13/198-100 sayılı kararı ile kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla kartel oluşturduğu tespit edilmiştir.Bu tespit sonucu verilen para cezası kararı Danıştay tarafından da onanmıştır.Söz konusu 12 bankanın içinde T.C.Ziraat Bankası da bulunmaktadır.

2.İlgili bankadan 12.11.2010 tarihinde kredi kullandım ve kartel faizi sebebiyle zarara uğramış bulunmaktayım.Söz konusu fiil olmasaydı kredi maliyetim ve kredi ödemelerim daha az olacaktı.

3.4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesinde, "Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur" ifadesi yer almaktadır.Yine aynı kanunun 58. maddesinde ise "Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır.
Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” maddeleri gereği kartel faizi sebebiyle meydana gelen zararımın tarafıma ödetilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : T.C.Ziraat Bankasının, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kartel faizi uygulamak suretiyle tarafıma vermiş olduğu zararın, fazlaya dair haklarım saklı kalmak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tarafıma iadesini ve tarafıma ödetilmesini arz ediyorum.''

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ YANITI(28.12.2017):''Rekabet kurulu kararı,mahkeme kararları,şikayet dilekçesi ve dosyadaki tüm bilgi ve belgeler incelenmiş ve şu sonuca ulaşılmıştır.Türkiyede faaliyet gösteren on iki bankanın aralarındaki gizli anlaşmalar uyarınca,kartel oluşturduğu,oluşturulan kartel kapsamında kredi ve mevduatlar için uygulanacak faiz oranlarının anlaşmalı olarak belirlendiği,gerçekte olması gereken oranlar üzerinde oynamalar yapıldığı,bu oynamaların amacının ise faiz oranlarını arttırmak olduğu anlaşılmaktadır.Konu ile alakalı verilen kararların itiraz edilerek mahkemelerce incelendiği kararların beklenilmesi yönünde heyetimiz tarafından karar alınmıştır.Mahkeme kararları açıklandıktan sonra tüketicinin tekrar başkanlığımıza başvurması gerektiği kanaati oluşmuştur.''

BENİM ALDIĞIM BU YANITTAN SONRA ARADAN YAKLAŞIK 9 AY GEÇTİ.BU KONUYLA İLGİLİ KESİN NET BİLGİSİ OLAN VARMI?MAĞDUR OLAN TÜKETİCİLERE BU 12 BANKANIN ZARARLARINI ÖDEMESİ GEREKTİĞİ İLE İLGİLİ BİR MAHKEME KARARI VARMI,KARAR ÇIKTIMI?YAPABİLECEĞİMİZ BAŞKA GİRİŞİMLER OLABİLİRMİ?E-DEVLETTEN BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ŞİKAYET BAŞVURU KISMI VAR,CİMER ŞİKAYET BAŞVURUSU,KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET BAŞVURUSU,TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİ VB.BİRİMLERE BAŞVURUDA BULUNSAK ZARARIMI TAZMİN EDEBİLİRMİYİM?

BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER SAYGILAR...