+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 19´e kadar toplam 19 ileti bulundu.

Konu: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

Duruşma sırasında amire sözle hakaret Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.181
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Alıntı burhanztrk rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  cevaplarınız için teşekkür ederim. tüm yasal yolları deneyeceğim gelişmeleri yazmaya devam edeceğim.
  Takipteyim, Allah yardımcınız olsun.



  Hukuki NET Güncel Haber

  Duruşma sırasında amire sözle hakaret konulu yargıtay kararı ara
  Duruşma sırasında amire sözle hakaret konulu hukuk haber
  Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

  Avukatlık mesleğine mensup olmadığımı, sitede yapmış olduğum cevap niteliğindeki yorumlar; şahsi araştırmalar sonucunda elde edilmiş bilgiler olduğunu ilanen belirtmek isterim.

  BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Merhaba başlıkta açmış olduğum soruşturmada benim savunmamı dahi beklemeden hiçbir gerekçe gösterilmeden il merkezine naklen atanmam yapıldı bu sebeple yürütmeyi durdurma ve iptal davası açacağım hakkımdaki soruşturma uyarma cezası ile karara çıktı ancak kesinleşmedi. bu durumda açacağım davayı kazanma ihtimalimi değerlendirirseniz sevinirim Ayrıca dava dilekçe örneğine de ihtiyacım var evli ve bir çocuğum var ilçeden il merkezine hergün yol parası veriyorum. eşim öğretmen bu hususları da değerlendirebiliriz.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Yd talebim reddedildi itiraz edeceğim bilgilerinize

  Lenovo P1a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Merhaba arkadaşlar hem disiplin cezasına karşı hem de Naklen atama davalarımı kazandım

  SM-T580 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.378
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Kararı, kişisel bilgileri çıkararak, paylaşır mısınız?
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  DAVACI : BURHAN ÖZTÜRK 3. İş Mahkemesi Kalemi -

  DAVALILAR : 1.......... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUBAŞKANLIĞI –
  2- ADALET BAKANLIĞI -
  DAVANIN ÖZETİ : ....... Adliyesi bünyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına istinaden muhakkik tarafından getirilen teklif doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-c maddesi uyarınca "Kınama" cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de geçmiş dönem sicil ve çalışmalarının olumlu olduğundan bahisle bir alt ceza olan "Uyarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.08.2018 tarih ve 2018/4 sayılı ....... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanlığı kararının; usul ve yasaya aykırı olduğu, disiplin soruşturmasının ilk olarak önceki görev yerindeki yazı işleri müdürü tarafından yürütüldüğü ancak daha sonra başka bir muhakkik atanarak önceki işlemlerin yok sayıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadelerinden olayın açıklığa kavuşturulmadığı, diğer yandan, aynı soruşturma gereği ....... Adliyesinden ........Adliyesine naklen atandığı ve bu atamaya ilişkin açılan davanın ......... İdare Mahkemesi'nin E.2018/737 sayılı esasında derdest olduğu, dava konusu işleme dayanak alınan olayda, kişilik haklarını korumak amacıyla hareket ettiği ve saygısızlık amacı taşımadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.
  ........... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞISAVUNMASININ ÖZETİ : Davacının, önceki görev yeri olan ........ Aile Mahkemesi'nde yaşanan olay nedeniyle düzenlenen 05.06.2018 tarihli tutanak gereği hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda isnat edilen "görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak" fiilini işlediğinden bahisle uyarma cezasıyla cezalandırıldığı, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, verilen disiplin cezasının yerinde olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
  ADALET BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ: Dava konusu olayda, davacının daha önce görevli olduğu ..... Mahkemesindeki duruşma sırasında, Hakim ....... ile davacı arasında geçen tartışma nedeniyle düzenlenen tutanak sonucunda davacı hakkında disiplin soruşturmasının açıldığı, akabinde yürütülen soruşturma neticesinde, davacının eyleminin sübuta erdiği gerekçesiyle geçmiş dönem çalışmaları da göz önüne alınarak alt ceza uygulanmak suretiyle dava konusu işlemin tesis edildiği, öte yandan, genel olarak disiplin cezalarının kamuda disiplini sağlamaya yönelik yaptırımlar olduğu, bu nedenle dava konusu işlemin usule ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
  T Ü R K M İ L L E T İ A D I N AKarar veren ........ İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:Dava;........ Adliyesi bünyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına istinaden muhakkik tarafından getirilen teklif doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-c maddesi uyarınca "Kınama" cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de geçmiş dönem sicil ve çalışmalarının olumlu olduğundan bahisle bir alt ceza olan "Uyarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.08.2018 tarih ve 2018/4 sayılı ...... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Başkanlığı kararının iptali istemiyle açılmıştır.Anayasa'nın 129. maddesinde; "Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez" hükmü yer almıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-c maddesinde, "Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak" Kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.Aynı Kanunun 125. maddesinin 3. fıkrasında; "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." hükmü, 130. Maddesinde ise "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmü yer almıştır.Disiplin cezası verilirken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve varsa kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen ilkelere uygun şekilde disiplin soruşturmasının tamamlanması, savunma hakkının tanınması ve gereğinin yapılması için disiplin soruşturma raporunun yetkili kişi ve kurullara gönderilmesi ve bu kişi ve kurullarca cezanın tesis edilmesi gerekmektedir. Bu süreç içinde mevzuatta belirtilen ilkelere uyulmaması halinde verilen ceza, hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.Disiplin cezasıyla cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunmasını yapabilmesi için, disiplin suçunu oluşturan fiil veya fiiller açıkça belirtilmeli, disiplin suçunu oluşturan fiil veya fiillerinin hangi disiplin kurallarını ihlal ettiği ortaya konulmalıdır. Bunun için de disiplin soruşturmasıyla ilgili tüm hukuki delillerin toplanması ve soruşturmanın tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumun, hangi disiplin suçunu, ne zaman, ne şekilde işlediği tam olarak ortaya konulamayan ilgilinin Anayasa ile güvence altına alınan savunma hakkını kısıtlayacağı açıktır.Dava dosyasının incelenmesinden, davacının daha önce ......... Aile Mahkemesi'nde görev yapmakta iken, adı geçen Mahkemede 05.06.2018 tarihinde yapılan duruşmada, davanın taraflarından birinin hazır bulunmaması üzerine tarafların hazır bulunmadan duruşma salonuna alındığı konusu üzerine Hakim ...... ile davacı arasında başlayan tartışma sonrasında söz konusu olaya ilişkin aynı tarihli tutanağın düzenlendiği, akabindesöz konusu tutanakta, aynı zamanda disiplin amiri olan Hakim ......'nin imzasının bulunması nedeniyle Adalet Bakanlığı DisiplinYönetmeliği'nin "Disiplin amiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması" başlıklı 25.maddesi gereğince disiplin soruşturmasının başlatılması için .......... Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bildirimde bulunulduğu, yapılan bildirim üzerine davacı hakkında soruşturmanın başlatıldığı, soruşturma neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen 20.07.2018 tarihli raporda, davacının üzerine atılı eylemin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 125/B-c maddesi uyarınca "Kınama" cezası yerine geçmiş dönem sicili ve çalışmaları da dikkate alınarak "Uyarma" cezasıyla tecziyesi yönünde teklifte bulunulduğu, getirilen teklif doğrultusunda 03.08.2018 tarih ve 2018/4 sayılı karar ile uyarma cezası tayin edildiği, bu işleme yapılan itirazın reddedilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.Uyuşmazlık konusu olayda; davacı hakkında "görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak" fiili sebebiyle yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 20.07.2018 tarihli soruşturma raporunda Uyarma cezası ile tecziyesi gerektiği yönünde görüş bildirildiği ve söz konusu görüş doğrultusunda dava konusu disiplin cezasının tesis olunduğu, ancak soruşturma sonrasında, davacıya isnat edilen fiillerin ve dayanağı olan mevzuatın ilgili maddeleri açıkça belirtilmek suretiyle savunmasının alınmadığı gibi davacının olayla ilgili ifadesinin de alınmadığı, öte yandan, dava konusu 03.08.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararda, davacının eylemine karşılık verilen cezanın Kanun'un hangi maddesi uyarınca verildiğinin de açık bir şekilde belirtilmediği, bu itibarla, davacı hakkında usulüne uygun bir şekilde yürütülen soruşturma sonucunda tesis edilmiş bir işlemin varlığından söz edilemeyeceği açıktır.Bu durumda; usulüne uygun soruşturma yapılıp, soruşturma sonucu düzenlenen raporda tespit edilen disiplin cezası fiilleri ile bu fiillere karşılık önerilen cezalar belirtilmek suretiyle davacının son savunması alınarak disiplin amirince bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar yerine getirilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 142,80.-TL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra Mahkememizce davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde ........ Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 14/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  SM-T580 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  DAVACI : BURHAN ÖZTÜRK ......... Adliyesi, 3. İş Mahkemesi Kalemi-
  DAVALILAR : 1- ...... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALETKOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  2- ADALET BAKANLIĞI-ANKARAVEKİLİ
  DAVANIN ÖZETİ : ......... Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, disiplin soruşturması nedeniyle ........ Adliyesine atanmasına dair 08/06/2018 tarih ve 2018/210 karar nolu işlemin; hukuka aykırı olduğu; muhakkik raporunda naklen tayin teklif edilmediği; disiplin soruşturması sonucunun henüz kesinleşmediği; çekmiş olduğu ev kredisi nedeniyle düzenli ödemelerinin olduğu; ....... İlçesi ile ......... arası her gün gidiş- geliş yapmasınınaile bütçesi açısından ciddi masraf doğurduğu iddialarıyla iptaliistenilmektedir.
  ADALET BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ : Davacıya, "Amirine sözle saygısızlık etmek" fiilinden ötürü 03/08/2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararla uyarma cezası verildiği; öncelikle ........ Aile Mahkemesinden alınıp ........ Sulh Hukuk Mahkemesinde görevlendirilen davacının, görev mahallinde kalması uygun bulunmadığından ........ Adliyesine naklen atanmasına karar verildiği; davacının söz konusu naklen tayine itirazını ve öncelikle ...... Adliyesine naklen atanması talebini içeren dilekçe ile uyarma disiplin cezasına itirazına dair dilekçelerinin inceleme safhasında bulunduğu belirtilerek davanınreddi gerektiği savunulmaktadır.
  .......... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ: Savunmaverilmemiştir.
  T Ü R K M İ L L E T İ A D I N AKarar veren ..... İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:Dava; .......... Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, disiplin soruşturması nedeniyle ....... Adliyesine atanmasına dair 08/06/2018 tarih ve 2018/210 karar nolu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. Maddesinde: "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 29. Maddesinde: " Adlî veya idarî soruşturma ya da denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Bakanlıktaki birim amiri, Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan (Değişik ibare:RG-21/11/2015-29539) ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler. Memurun görev yaptığı yerde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer yerlere de ataması yapılabilir. Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere de atanabilirler." hükümlerine yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, ......... Aile Mahkemesi'nde görev yapmakta iken, adı geçen Mahkemede 05.06.2018 tarihinde yapılan duruşmada, davanın taraflarından birinin hazır bulunmaması üzerine tarafların hazır bulunmadan duruşma salonuna alındığı hususunda Hakim ...... ile davacı arasında başlayan tartışma sonrasında, söz konusu olaya ilişkin aynı tarihli tutanağın düzenlendiği, akabindesöz konusu tutanakta, aynı zamanda disiplin amiri olan Hakim ......'nin imzasının bulunması nedeniyle Adalet Bakanlığı DisiplinYönetmeliği'nin "Disiplin amiri veya muhakkikin disiplin suçunun mağduru veya tanığı olması" başlıklı 25.maddesi gereğince disiplin soruşturmasının başlatılması için ....... Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bildirimde bulunulduğu, yapılan bildirim üzerine davacı hakkında soruşturmanın başlatıldığı, başlatılan soruşturma nedeniyle davacının ......... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun 07/06/2018 tarih ve 2018/209 sayılı kararıyla ....... Sulh hukuk Mahkemesinde görevlendirildiği; akabinde 08/06/2018 tarih 2018/210 sayılı kararla, bu görevlendirme kaldırılarak davacının ...... adliyesine naklen atanmasına karar verildiği; iş bu atama işleminin iptali istemiyle de bakılmakta olunan davanın açıldığı anlaşılmıştır.Öte yandan,davacı hakkında yapılan disiplinsoruşturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen 20.07.2018 tarihli raporda, davacının üzerine atılı eylemin sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 125/B-c maddesi uyarınca "Kınama" cezası yerine geçmiş dönem sicili ve çalışmaları da dikkate alınarak "Uyarma" cezasıyla tecziyesi yönünde teklifte bulunulduğu, getirilen teklif doğrultusunda 03.08.2018 tarih ve 2018/4 sayılı karar ile uyarma cezası tayin edildiği, bu işleme yapılan itirazın reddedilmesi üzerine deMahkememizde söz konusu disiplin cezasının iptali istemiyle dava açıldığı, Mahkememizin 14/03/2019 tarih ve E:2018/846; K:2019/270 sayılı kararıyla disiplin soruşturmasındaki usuli eksikliklerden ötürü disiplin cezasına ilişkin iptal kararı verildiği anlaşılmıştır. Bakılan davada, dava konusu atama işleminin disiplin soruşturması nedeniyle gerçekleştirildiği; davacının naklen atanmasına ilişkin dava konusu işleme esas alınan soruşturma raporunda davacı yönünden ortaya konulan uyarma cezasına ilişkin tutum ve davranışların, davacının görev yaptığı yerden başka bir yere atanmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı;davacıya isnad edilen eylemler ile eylemlerinin karşılığı olarak davacının naklen tayin edilmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, dolayısıyla dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 387,00.-TL yargılama giderinin davalı idareler tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra mahkememizce davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 16/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  SM-T580 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.181
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Merhabalar,

  Sorduğunuz soruyla ilgili aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen, sorunuza cevap bulmanıza rağmen gelişmeler ve sonuç hakkında bu siteye bilgi verme davranışınızı kutluyorum, takdir ediyorum.


  İyi ramazanlar dilerim.
  Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

  Avukatlık mesleğine mensup olmadığımı, sitede yapmış olduğum cevap niteliğindeki yorumlar; şahsi araştırmalar sonucunda elde edilmiş bilgiler olduğunu ilanen belirtmek isterim.

  BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR.

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Aug 2018
  Nerede
  zonguldak
  İletiler
  26
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Duruşma sırasında amire sözle hakaret

  Teşekkürler paylaşım tek taraflı olursa hak ararken hakkaniyet eksik olur diye düşünüyorum

  SM-T580 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Sözle tehdit
  Kız arkadaşımla yaklaşık 3 senedir birlikteyiz ve dün akşam kız arkadaşımın seneler önce ilköğretim zamanından bir çocuk geceleyin bana mesaj attı....
  Yazan: furkan7 Forum: Hukuk Portal
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-07-2018, 07:14:51
 2. Duruşma sırasında neler talep edebiliriz?
  Boşanma davam var gelecek ay ve karşı taraf açtı,hakim de tedbir nafakası bağladı..Ben de cevap dilekçesinde haksız yere verildiğinden,şartlar...
  Yazan: barent Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-10-2011, 01:01:42
 3. MSN Kayıtlarında Amire Hakaret
  İki memurun kendi arsında karşılıklı olarak msn de amire ve emrindeki memurlara hakaret etmesi ve bu msn kayıtlarının amir tarafından ele geçirilmesi...
  Yazan: lab63 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 16-10-2008, 10:27:26
 4. Amire hakaret ve Disiplin suçu
  Bir arkadaşım telefonda amirine küfür etmiş o sırada arkadaşın yanında bir kişi varmış, bu kişinin tanıklığıyla arkadaşa kademe ilerlemesinin...
  Yazan: efruz06 Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 14-09-2008, 21:07:50
 5. Sözle Borç Vermek
  Bir arkadaş'a bir miktar borç verdim.Fakat bu kişi sonra bulunduğum yerden ayrıldı.Şimdi yerini tespit ettim.Elimde herhangi bir belge yok.Bu kişiden...
  Yazan: postacı Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 25-01-2006, 12:47:56

Bu sayfada bulunan kavramlar:

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  



Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.